ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citizens of the world

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citizens of the world-, *citizens of the world*, citizens of the worl
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
President Ashton, and citizens of the world.ประธานาธิบดี แอชตัน แห่งประชาคมโลก Vantage Point (2008)
President Ashton, and citizens of the world, it is with great pleasure that I invite you all to our humble city.ประธานาธิปดีแอชตั้น, และประชาคมโลก ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เชิญท่านมาเยือนเมืองของเรา Vantage Point (2008)
against all God-fearing, peace-loving vampire citizens of the world.ต่อต้านความกลัวทั้งหมดของพระเจ้า สันติสุข-ความรัก ของพลเมือง แวมไพร์บนโลก Everybody Wants to Rule the World (2012)
To the people of China and citizens of the world,ถึงประชาชนชาวจีน และพลเมืองโลก Darkness on the Edge of Town (2013)
They claim "That the violation of civil liberties of all the citizens of the world is an atrocity that must be stopped."'การรุกล้ำสิทธิพลเรือนของประชาชนโลก' 'คือพฤติกรรมชั่วที่ต้องยับยั้ง' xXx: Return of Xander Cage (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citizens of the worldMy fellow citizens of the world: Ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลโลก[N] world population, See also: citizens of the world, people of the world, Syn. ชาวโลก, Example: การสื่อสารและการคมนาคมที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้พลโลกได้รับข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world   FR: citoyen du monde [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top