Search result for

citizens

(61 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citizens-, *citizens*, citizen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citizenship[N] ความเป็นพลเมือง
citizenship[N] สิทธิในความเป็นพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร

English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citizens band (CB)แถบความถี่สำหรับประชาชน (ซีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
citizenshipความเป็นพลเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
citizenshipความเป็นพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship by birthการได้สัญชาติโดยการเกิดในดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citizenship, dualความเป็นพลเมืองสองประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizens band radioวิทยุสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.พลเมืองยิวจะถูกเนรเทศออกไป คงอยู่แต่ชาว อารยัน The Great Dictator (1940)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา Beneath the Planet of the Apes (1970)
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย... Blazing Saddles (1974)
"We, the white, God-fearing citizens of Rock Ridge...เราคนผิวขาว ผู้เคารพพระเจ้า ชาวเมืองร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน Mad Max (1979)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
Citizens, I mean comrades, brake it up!พลเมืองฉันหมายคว- ามว่าสหายเบรกขึ้น! Idemo dalje (1982)
It's a home for senior citizens.ที่นั่นเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ *batteries not included (1987)
We aren't the ones who will change it, but rather, those citizens who hope for Akira will.ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนมัน แต่บางที พลเมืองพวกนั้นหวังว่าจะพบกับอากิระจริงๆ Akira (1988)
Citizens faced with the collapse of local police have taken the law into their own hands.'พลเมืองที่หวังพึ่งตำรวจไม่ได้' 'ทำตัวเป็นมือกฎหมายซะเอง'. Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citizensA great number of citizens went into the army.
citizensAll the citizens of the city have access to the city library.
citizensAmerican senior citizens are comparatively well-off.
citizensCitizens are the ultimate sovereigns.
citizensCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
citizensHe acquired American citizenship.
citizensHe will be admitted to American citizenship.
citizensIn a democracy all citizens have equal rights.
citizensIn many shops and businesses discounts are now given to senior citizens.
citizensIt is feared that those citizens now present will run away.
citizensMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
citizensMy fellow citizens of the world: Ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาประชาราษฎร์[N] citizens, See also: people, subjects, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจออมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดการศึกษาแผนใหม่แก่อาณาประชาราษฎร์, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองที่อยู่ในอำนาจปกครอง
สัญชาติ[N] nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
พลโลก[N] world population, See also: citizens of the world, people of the world, Syn. ชาวโลก, Example: การสื่อสารและการคมนาคมที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้พลโลกได้รับข่าวสารซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, กลุ่ม
ประชา[N] people, See also: citizens, populace, Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน, หมู่ชน, Example: ชาวประชาต่างสรรเสริญรัฐบาลที่ทำให้เศรฐกิจดีขึ้น, Count unit: กลุ่ม, พวก, ชาว, เหล่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārāt) EN: citizens ; people ; subjects   FR: citoyen [m] ; sujet [m]
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world   FR: citoyen du monde [m]
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants   FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship   FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt thai) EN: Thai citizenship   FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CITIZENS    S IH1 T AH0 Z AH0 N Z
CITIZENS'    S IH1 T AH0 Z AH0 N Z
CITIZENSHIP    S IH1 T AH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citizens    (n) (s i1 t i z @ n z)
citizenship    (n) (s i1 t i z @ n sh i p)
citizenships    (n) (s i1 t i z @ n sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens [Add to Longdo]
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
京方[きょうがた, kyougata] (n) the direction of Kyoto; Kansai area; citizens of Kyoto; nobles [Add to Longdo]
県民[けんみん, kenmin] (n) citizens of a prefecture; (P) [Add to Longdo]
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period) [Add to Longdo]
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school [Add to Longdo]
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top