ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cirro

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cirro-, *cirro*
English-Thai: Longdo Dictionary
cirroชั้นสูง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 20,000 ฟุต ขึ้นไป)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cirroseadj. มีหนวดสัมผัส
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
cirrousadj. มีหนวดสัมผัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cirrose; cirrate; cirrhousม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cirrocumulusเมฆซีร์โรคิวมูลัส (ซค. - Cc) [อุตุนิยมวิทยา]
cirrocumulusซีร์โรคิวมูรัส, ก้อนเมฆเล็ก ๆ หรือเมฆสีขาวที่แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ มีลักษณะเรียงเป็นกลุ่ม และมักเรียงเป็นแนวเส้น ซึ่งประกอบด้วยผลึกน้ำแข็ง เกิดขึ้นที่ความสูงกว่า 7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cirrostratusเมฆซีร์โรสเต รตัส(ซส. - Cs) [อุตุนิยมวิทยา]
cirrostratusซีร์โรสเตรตัส, แผ่นเมฆบาง ๆ มีสีขาวหรือสีน้ำเงินจาง บางครั้งปกคลุมทั่วท้องฟ้าเหมือนม่าน อาจมีวงแสงรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ ประกอบด้วยผลึกน้ำแข็งบาง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆเซอโรดิวมูลัส[n.] (mēk soērōkhiūmūlas) EN: cirrocumulus   FR: cirrocumulus
เมฆเซอโรสเตรตัส[n.] (mēk soērōsatrētas) EN: cirrostratus   FR: cirrostratus [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卷层云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] cirrostratus (cloud), #258,582 [Add to Longdo]
卷积云[juǎn jī yún, ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] cirrocumulus (cloud), #569,649 [Add to Longdo]
卷層云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, / ] cirrostratus (cloud) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud [Add to Longdo]
鰯雲;いわし雲[いわしぐも, iwashigumo] (n) cirro-cumulus; mackerel sky [Add to Longdo]
巻積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
絹積雲[けんせきうん, kensekiun] (n) cirrocumulus [Add to Longdo]
絹層雲;巻層雲[けんそううん, kensouun] (n) cirrostratus; cirrostratus cloud [Add to Longdo]
鱗雲[うろこぐも, urokogumo] (n) cirrocumulus clouds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top