ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cif

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cif-, *cif*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
crucify(vt) ฆ่าโดยตรึงแขนและขาบนไม้กางเขนแบบพระเยซู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cifabbr. cost, insurance, and freight ราคาที่รวมทั้งค่าระวางและเบี้ยประกันภัย
aciform(แอส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายเข็ม
acinaciform(แอสซิแนส' ซิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายดาบสั้น
calcification(แคลซิฟิเค'เชิน) n. การเปลี่ยนเป็นหินปูนหรือแคลเซี่ยมคาร์บอเนต, การกลายเป็นกระดูก
calcify(แคล'ซิไฟ) { calcified, calcifying, calcifies } vt., vi. กลายเป็นเกลือของแคลเซียม, ทำให้แข็งตัว
cholecalciferoln. =vitamin D3
conspecificadj. เกี่ยวกับชนิดเดียวกัน
corneal oacificationแก้วตาเป็นฝ้า
crucifer(ครู'ซะเฟอะ) n. ผู้แบกหรือถือกางเขนในแถวขบวนทางศาสนาคริสต์,
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่, กางเขน, Syn. cross

English-Thai: Nontri Dictionary
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน, การขึงพืด
crucify(vt) ตรึงไม้กางเขน, ขึงพืด
fanciful(adj) ประหลาด, เพ้อฝัน, ไม่จริง, ชอบจินตนาการ
Lucifer(n) ซาตาน, มาร, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ, เมตตา, กรุณา
pacific(adj) สงบสุข, สันติภาพ, เพื่อความสงบ
pacification(n) การปลอบ, การทำให้สงบ, ความสงบ
pacifism(n) ลัทธิอหิงสา, ลัทธิต่อต้านความรุนแรง
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ, ผู้ต่อต้านความรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[bongchī] (v) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify  FR: indiquer ; montrer
ชะงัด[cha-ngat] (adj) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific  FR: efficace ; garanti ; adapté
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[chaphǿ] (adj) EN: specific ; particular ; peculiar  FR: spécifique ; particulier ; exclusif
เฉพาะ[chaphǿ] (adv) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just  FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[chaphǿ jǿjong] (v, exp) EN: specify ; be specific
เฉพาะเจาะจง[chaphǿ jǿjong] (adv) EN: specifically ; specially
เฉพาะกิจ[chaphǿkit] (adj) EN: specific ; particular ; special ; ad hoc  FR: ad hoc

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIFRA S IH1 F R AA0
CIFELLI S IH0 F EH1 L IY2
CIFUENTES S IY0 F W EH1 N T EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cif (n) sˌiːˌaɪˈɛf (s ii2 ai2 e1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb #31 [Add to Longdo]
[どき, doki] (suf) (1) hour; o'clock; (suf, adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... #101 [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] (n, vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P) #415 [Add to Longdo]
明記[めいき, meiki] (n, vs) clear writing; specification; (P) #605 [Add to Longdo]
特定[とくてい, tokutei] (adj-na, n, vs, adj-no) specific; special; particular; (P) #619 [Add to Longdo]
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] (n-adv, n-t) first year (of a specific reign); (P) #1,403 [Add to Longdo]
東海[とうかい, toukai] (n) region south of Tokyo on Pacific Ocean side of Japan; eastern sea; (P) #1,706 [Add to Longdo]
仕様(P);仕樣(oK)[しよう, shiyou] (n) (1) way; method; means; resource; remedy; (2) (technical) specification; (P) #1,781 [Add to Longdo]
[ほとけ, hotoke] (n) (1) Buddha; merciful person; Buddhist image; (2) the dead; (P) #2,386 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
スペック[すぺっく, supekku] specification (abbr) [Add to Longdo]
テスト仕様[テストしよう, tesuto shiyou] test specification [Add to Longdo]
パシフィックテレシス[ぱしふぃっくてれしす, pashifikkutereshisu] Pacific Telesys [Add to Longdo]
ファイル指定[ファイルしてい, fairu shitei] file specification [Add to Longdo]
プラットフォーム特有[プラットフォームとくゆう, purattofo-mu tokuyuu] platform specific [Add to Longdo]
プログラム仕様[プログラムしよう, puroguramu shiyou] program specification [Add to Longdo]
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  CIF
         Common Intermediate Format [352x288] (video)
         

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top