ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronicled

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronicled-, *chronicled*, chronicl, chronicle
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I know, I know, I know, but it's not like she hasn't chronicled your entire life since grammar school.ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้ แต่มันไม่เหมือน เธอไม่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของคุณเลย \ ตั้งแต่โรงเรียนของย่า Riding in Town Cars with Boys (2011)
We both have pasts, but mine's not about to be chronicled in a magazine.เราทั้งคู่มีอดีต แต่ของผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบนแมกกาซีน Portrait of a Lady Alexander (2012)
And their discovery by Al-Khidr is chronicled in the Qu'ran.และถูกค้นพบโดย Al-Khidr ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอ่าน The Offer (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
chronicled

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicled

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Chronicle \Chron"i*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Chronicled}; p.
     pr. & vb. n. {Chronicling}.]
     To record in a history or chronicle; to record; to register.
     --Shak.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top