หรือคุณหมายถึง childleß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

childless

CH AY1 L D L AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childless-, *childless*, childles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childless[ADJ] ไม่มีบุตร, Syn. barren

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childless(ไชลดฺ'เลส) adj. ไร้บุตร,ไม่มีลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
childless(adj) ไม่มีลูก,ไม่มีบุตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
childlessไม่มีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
childlessnessภาวะไร้บุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just keep thinking about that childless couple, and it would break their hearts if I lost this baby.คู่สมรสที่ไม่มีลูก, และมันคงจะหัวใจสลาย ถ้าฉันเสียเด็กคนนี้ไป Resurrection (2008)
That childless couple you're so concerned about are not a charity, Kelly.คู่แต่งงานที่มีลูกไม่ได้ ที่คุณสนใจนั้น ไม่ได้บริจาคเงินมา,เคลลี่ Resurrection (2008)
Which means I can stop you from handing out your eggs like party favors to every childless gay couple that wanders by.นั่นแปลว่าผมห้ามคุณ ไม่ให้คุณเอาไข่ไปให้เหล่าบรรดา เกย์ที่ไม่มีลูกได้ We All Deserve to Die (2010)
Without seeking my permission you turned our Sam Soon into a childless mother.โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากฉัน คุณทำหมันให้กับซัมซูนของเรา City Hunter (2011)
Or compensate me for the loss of turning it into a childless mother.หรือไม่ก็จ่ายค่าเสียหายให้ฉัน ที่ทำให้ซัมซูนเป็นหมัน City Hunter (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDLESS    CH AY1 L D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childless    (j) tʃˈaɪldləs (ch ai1 l d l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childless \Child"less\, a.
   Destitute of chidren or offspring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childless
   adj 1: without offspring; "in some societies a childless woman
       is rejected by her tribesmen"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top