ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checkering

CH EH1 K ER0   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checkering-, *checkering*, checker
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา checkering มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *checkering*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
checker[N] ตารางหมากรุก
checker[VT] ใส่เครื่องหมายตารางหมากรุก
checker[N] ผู้ที่ตรวจสอบ, Syn. checkout person, examiner
checkered[ADJ] ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
checkerboard[N] กระดานหมากรุกหรือหมากฮอส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
checkers(n) การเล่นหมากฮอส,การเล่นหมากรุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Checkersหมากฮอส [TU Subject Heading]
Checker Board Patternภาพที่เป็นตาหมากรุก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tony Checkers? - To... Huh?Tony Checkers? Harvey Korman (1976)
¶¶ By the sharp lapel of your checkered coat ¶¶# โดยจับที่คอเสื้อโค้ท ลายตาราง # Pilot (2009)
♪ By the scarf in back of your checkered coat ♪# โดยจับที่คอเสื้อลายตาราง # Goodbye (2012)
Maybe play a game of checkers.อาจจะเล่นหมากฮอร์ส Fences (2016)
But anything's better than spending another evening playing checkers with this old fart.แต่อะไรก็ดีกว่าต้องเสียเวลา นั่งเล่นหมากรุกกับเจ้าแก่นี่อีกคืนนึง Sing (2016)
This wasn't checkers. This was chess.ไม่ใช่หมากฮอสนะ หมากรุกเลย CounterPunch (2017)
I must say, of all the kids applying for a summer internship, you have quite a checkered history.ผมต้องพูดนะ ในบรรดาเด็กทุกคน ที่สมัครเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน เธอมีประวัติที่หลากหลายทีเดียว Charlie Bartlett (2007)
And checkered curtains and cats and dogs, and bait, every girl that I ever liked.ผ้าม่านลายตาราง กับแมว หมาด้วย เหยื่อด้วย ผู้หญิงทุกคนที่ผมเคยชอบ I Will Rise Up (2009)
It's at a magazine. They're looking for a fact checker.เป็นงานเกี่ยวกับนิตยสาร พวกเขาต้องการผู้ตรวจสองข้อเท็จจริง Mr. Monk Gets Fired (2004)
Checkered flag, here I come! No!ธงตาหมากรุกที่นี่ฉันมา! Cars (2006)
And finding someone to replace you for poison checker has been a disaster.มันลำบากมากที่ต้องหาใคร มาทำหน้าที่ตรวจพิษแทนแก Ratatouille (2007)
Curse you and your diabolical checkers prowess.ข้าขอสาปให้เจ้ากลายเป็นกบเดี๋ยวนี้ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Had a go at Checkers once.เคยเกิดขึ้นกับเช็คเกอร์หนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
"Fair" as in "doesn't cheat at checkers"? No, fairest as in "beautifulest."ไม่,คุณสวยที่สุด Bedtime Stories (2008)
Let's play some checkers. You can sit over there, and, uh...มาเล่นหมากฮอสกัน คุณนั่งตรงนั้น,และ เอ่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And you learned checkers for a guy who was into that.พอเจอผู้ชายที่เล่นหมากล้อม เธอก็เอาแต่ดูช่องหมากล้อม Episode #1.4 (2010)
No. I'm not a writer. I'm a fact checker, actually.ไม่ ฉันไม่ใช่นักเขียนค่ะ อันที่จริงฉันเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ Letters to Juliet (2010)
'Cause it's not often that I request a personal audience with a fact checker.เพราะมันไม่บ่อยนักที่ผมจะเสนอ ผู้ชมกับนักตรวจสอบข้อเท็จจริงมาร่วม Letters to Juliet (2010)
Good guards are trained to look for watch checkers.รปภ.ที่ดีได้รับการฝึกมาให้จับตา/nพวกที่ชอบดูนาฬิกาอยู่แล้ว Honor Among Thieves (2012)
Checker says the containers just got offloaded. New location.ผู้ตรวจสอบบอกว่าตู้พึ่งจะโดนโละ สถานที่ใหม่ Tessellations (2012)
Because you never, never change.Hallo, Mister Vanchecker. Schöner Albert. Triple Cross (1966)
Now, you move out, you go to Miami, you sit in the sun, listen to Bing Crosby, play checkers, bingo.คราวนี้ไปได้แล้ว ไปที่ไมอามี่ นั่งอาบแดด ฟังเพลงบิง ครอสบี้ เล่นหมากกระดาน เล่นบิงโก *batteries not included (1987)
- Why am I the poop-checker?- ทำไมฉันต้องเป็นคนดูอึ? Ice Age (2002)
Why don't he go play some Chinese checkers or something?ทำไมลุงนั่นไม่ไปทำอย่างอื่นนะ อย่างเล่นหมากรุกเงี้ย Saving Face (2004)
What is it, like checkers?อะไรน่ะ หมากฮอสเหรอ Tabula Rasa (2004)
Not really. It's a better game than checkers.ก็ไม่เชิง มันเป็นเกมที่ดีกว่าหมากฮอส Tabula Rasa (2004)
He'd play shirts and skins in a game of checkers.ฉันว่าเขาคงเอาเสื้อกับผิวหนังไปเล่นเกมหมากรุกด้วย Social Psychology (2009)
- You'll kill the checkers?เธอฆ่าคนดูแลเหรอ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I'll get the container's location from the checker.ฉันจะไปเอาตำแหน่งของตู้คอนเทนเนอร์ จากผู้ตรวจ Tessellations (2012)
That's checkers and caulk. Don't eat that.นั่นคือหมากฮอสและยา ไม่กินที่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But Dad, we already have a commitment with Spot Checker.Aber Vater, wir haben doch schon einen Vertrag mit Spot CheckerThe Thrill of It All (1963)
What is it, like checkers?มันคืออะไรน่ะ หมากฮอสเหรอ Pilot: Part 2 (2004)
Not really. It's a better game than checkers.ก็ไม่เชิง มันเป็นเกมที่ดีกว่า.. Pilot: Part 2 (2004)
Do you play checkers with your pop?เธอเล่นหมากฮอสกับพ่อเหรอ Pilot: Part 2 (2004)
That's right. Poison checker.ใช่ครับ ตรวจสอบยาเบื่อ Ratatouille (2007)
Hi! I'm Spot Checker.Hallo, ich bin Spot CheckerThe Thrill of It All (1963)
This is Checkers.เช็คเกอร์ส ครับ Remains to Be Seen (2009)
Oh, and bye to you too, Checkers.โอ้ บ๊ายบายแกด้วยนะ เช็คเกอร์ส Remains to Be Seen (2009)
Off you go, Checkers, or whatever your name is.ไปได้แล้ว เช็คเกอร์ส หรือจะชื่ออะไรก็ตาม Remains to Be Seen (2009)
But you're such a good fact checker.แต่ว่าเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ดีแล้วนี่ Letters to Juliet (2010)
You're not a fact checker. You're a writer.คุณไม่ใช่นักตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณเป็นนักเขียน Letters to Juliet (2010)
I want to be your fact checker for life.ฉันจะเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณตลอดไปเลย Letters to Juliet (2010)
Coat checker!ผู้ตรวจโค้ท! The Kids Are Not All Right (2011)
Checker, City, Independent, United, and the Yellow cab company.เช็กเกอร์, ซิตี้, อินดิเพนเดนท์, ยูไนเต็ด และบริษัทเยนโลว์ แคป Sense Memory (2011)
People from Iowa seem to love a checkered past.ผู้คนจากไอโอว่าดูเหมือนจะชอบการเช็คประวัติ Addicted to Love (2012)
Checkered.ตรวจสอบแล้ว The Nurse and the Curse (2012)
You guys work at Checker, right?Sie arbeiten bei Checker, oder? Blue Collar (1978)
Clarence Hill is a shop steward at the Checker plant.Clarence Hill ist Betriebsrat bei CheckerBlue Collar (1978)
We're the workers at the plant.Wir arbeiten bei CheckerBlue Collar (1978)
I just want Carla out of it.Alle Zuhälter in Overtown produzieren sich im Checker Club. Streetwise (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
checkerThe black and white squares on a checker board are arranged alternately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ตาหมากรุก[ADJ] chequered, See also: checkered, Example: เขาออกแบบพื้นห้องโถงเป็นลายตาหมากรุก, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
กระดานหมากรุก[N] chessboard, See also: checker board, Example: กระดานหมากรุกมี 64 ตา, Count unit: กระดาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานหมากรุก[n.] (kradān mākruk) EN: chessboard ; checker board   FR: échiquier [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūa khwān khø lāi) EN: Checker-throated Woodpecker   FR: Pic gorgeret [m]
ปูม[n.] (pūm) EN: silk with checkered design ; dotted silk   FR: brocart [m]
ตา[n.] (tā) EN: mesh ; netting ; grid ; pattern ; figure ; checker   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHECKER    CH EH1 K ER0
CHECKERS    CH EH1 K ER0 Z
CHECKERED    CH EH1 K ER0 D
CHECKERSPOT    CH EH1 K ER0 S P AA2 T
CHECKERBOARD    CH EH1 K ER0 B AO2 R D
CHECKERBOARDS    CH EH1 K ER0 B AO2 R D Z
CHECKERBOARDING    CH EH1 K ER0 B AO2 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
checker    (v) tʃˈɛkər (ch e1 k @ r)
checkers    (v) tʃˈɛkəz (ch e1 k @ z)
checkered    (v) tʃˈɛkəd (ch e1 k @ d)
checkering    (v) tʃˈɛkərɪŋ (ch e1 k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花呢[huā ní, ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, ] tweed; checkered cloth, #48,916 [Add to Longdo]
会审[huì shěn, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˇ, / ] joint hearing; to review jointly (i.e. with other checkers), #49,303 [Add to Longdo]
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] checkers (western board game) [Add to Longdo]
打格子[dǎ gé zi, ㄉㄚˇ ㄍㄜˊ ㄗ˙, ] to draw a rectangular grid (e.g. of farmland); to checker [Add to Longdo]
棋具[qí jù, ㄑㄧˊ ㄐㄩˋ, ] checkers (board and pieces for go 圍棋|围棋 or Chinese chess 象棋 etc) [Add to Longdo]
棋格状[qí gé zhuàng, ㄑㄧˊ ㄍㄜˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] checkered pattern; chessboard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufseher {m}checker [Add to Longdo]
Buchecker {f} [bot.] | Bucheckern {pl}beechnut | beechnuts [Add to Longdo]
Dame {f}; Damespiel {n}draughts; checkers [Am.] [Add to Longdo]
Damebrett {n}checkerboard [Add to Longdo]
Prüfer {m} | Prüfer {pl}checker | checkers [Add to Longdo]
Riffelblech {n}checkered sheet [Add to Longdo]
Schachbrettmuster {n}chequer [Br.]; checker [Am.] [Add to Longdo]
karierento chequer [Br.]; to checker [Am.] [Add to Longdo]
kariert; schachbrettartig; gescheckt {adj}chequered [Br.]; checkered [Am.] [Add to Longdo]
Schmuckgrundel {f} (Istigobius ornatus) [zool.]checkerboard goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスチェッカ[, uirusuchiekka] (n) {comp} virus checker [Add to Longdo]
ウイルスチェックソフトウェア[, uirusuchiekkusofutouea] (n) {comp} virus checker software [Add to Longdo]
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[, shintakkusuchiekka] (n) {comp} syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカ;スペルチェッカー[, superuchiekka ; superuchiekka-] (n) {comp} spelling checker [Add to Longdo]
ダイヤモンドゲーム[, daiyamondoge-mu] (n) chinese checkers (wasei [Add to Longdo]
チェッカー(P);チェッカ[, chiekka-(P); chiekka] (n) checker; (P) [Add to Longdo]
チェッカーズ[, chiekka-zu] (n) checkers [Add to Longdo]
チェッカーフラッグ[, chiekka-furaggu] (n) checkered flag [Add to Longdo]
チェッカープレイヤー[, chiekka-pureiya-] (n) checker-player [Add to Longdo]
チェッカーボード[, chiekka-bo-do] (n) checkerboard [Add to Longdo]
一局[いっきょく, ikkyoku] (n) one game (checkers, etc.); (P) [Add to Longdo]
黄八丈[きはちじょう, kihachijou] (n) yellow silk cloth with a dark striped or checkered pattern (from Hachijo island) [Add to Longdo]
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] (n) {comp} syntax checker [Add to Longdo]
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard [Add to Longdo]
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied [Add to Longdo]
西洋碁[せいようご, seiyougo] (n) checkers [Add to Longdo]
文法チェッカ[ぶんぽうチェッカ, bunpou chiekka] (n) {comp} grammar checker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] syntax checker [Add to Longdo]
文法チェッカ[ぶんぽうチェッカ, bunpou chiekka] grammar checker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Checker \Check"er\ (ch[e^]k"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Checkered} (ch[e^]k"[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Checkering}.]
   [From OF. eschequier a chessboard, F. ['e]chiquier. See
   {Check}, n., and cf. 3d {Checker}.]
   1. To mark with small squares like a checkerboard, as by
    crossing stripes of different colors.
    [1913 Webster]
 
   2. To variegate or diversify with different qualities,
    colors, scenes, or events; esp., to subject to frequent
    alternations of prosperity and adversity.
    [1913 Webster]
 
       Our minds are, as it were, checkered with truth and
       falsehood.              --Addison.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top