ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chartered accountant

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chartered accountant-, *chartered accountant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've gone from a chartered accountant to Charlton Heston.อยู่ข้างหลังเกแหละ Shaun of the Dead (2004)
I'm not a chartered accountant.เคานท์แห่งมอนเต คริสโก Shaun of the Dead (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuer- und Wirtschaftsberater {m}chartered accountant (CA) [Add to Longdo]
Wirtschaftsprüfer {m}chartered accountant (CA); accountant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勅許[ちょっきょ, chokkyo] (n) imperial sanction; royal charter; chartered (e.g. chartered accountant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chartered accountant
      n 1: a British or Canadian accountant who is a member of a
           professional body that has a royal charter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top