ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characteristically

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characteristically-, *characteristically*, characteristical
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ, โดยมีลักษณะเฉพาะ, โดยมีคุณสมบัติพิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The child's large, pronounced brow ridge is characteristically Neanderthal while the radius and ulna appear to be Homo sapien.สันคิ้วของเด็ก มีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นลักษณะของ มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล The Archaeologist in the Cocoon (2013)
We are here to celebrate a characteristically abysmal performance this quarter.พวกเรามาที่นี่เพื่อฉลอง ให้กับผลงานยอดเยี่ยมในไตรมาสนี้ Fire: Part 2 (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常ならず[つねならず, tsunenarazu] (adv) unusually; uncharacteristically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characteristically \Char`ac*ter*is"tic*al*ly\, adv.
   In a characteristic manner; in a way that characterizes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characteristically
   adv 1: in characteristic manner; "he arrived characteristically
       late" [ant: {uncharacteristically}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top