ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

character code

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -character code-, *character code*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
character codeรหัสอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字码[zì mǎ, ㄗˋ ㄇㄚˇ, / ] character code, #104,776 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラクターコード[, kyarakuta-ko-do] (n) {comp} character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[, kyarakutako-do] (n) {comp} character code [Add to Longdo]
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] (n) {comp} external character code [Add to Longdo]
旧JIS漢字コード[きゅうジェーアイエスかんじコード;きゅうジスかんじコード, kyuu jie-aiesu kanji ko-do ; kyuu jisu kanji ko-do] (n) {comp} old JIS kanji character code [Add to Longdo]
新JIS漢字コード[しんジェーアイエスかんじコード;しんジスかんじコード, shin jie-aiesu kanji ko-do ; shin jisu kanji ko-do] (n) {comp} new JIS kanji character code [Add to Longdo]
文字コード[もじコード, moji ko-do] (n) character code (e.g. JIS, Unicode, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code [Add to Longdo]
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code [Add to Longdo]
外字符号[がいじふごう, gaijifugou] external character code [Add to Longdo]
文字コード[もじコード, moji ko-do] character code [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top