ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chanteur

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chanteur-, *chanteur*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
หมอลำ[n.] (mølam) EN: folk singer = folksinger   FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
หมอลำร่วมสมัย[n. exp.] (mølam ruamsamai) FR: chanteur traditionnel contemporain [m]
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist   FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok khakkhū phan Yurōp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo   FR: Coucou gris [m] ; Coucou d’Europe [m] ; Coucou commun cendré [m] ; Coucou chanteur [m]
นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว[n. exp.] (nok krajit khiu dam thøng khāo) EN: Yellow-vented Warbler   FR: Pouillot chanteur [m] ; Pouillot à poitrine jaune [m]
นกเปล้าหางพลั่ว[n. exp.] (nok plao hāng phlūa) EN: Wedge-tailed Green Pigeon   FR: Colombar chanteur [m]
ผู้ขับร้อง[n.] (phū khap røng) EN: singer   FR: chanteur [m] ; chanteuse[f]

French-Thai: Longdo Dictionary
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  chanteur /ʃɑ̃tœʀ/ 
   singer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top