ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chamois

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chamois-, *chamois*, chamoi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
chamois(n เลียงผา, ละมั่ง, หนังกวาง) แพะฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียงผา[līengphā] (n) EN: Southern Serow ; Mountain Goat  FR: chamois [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chamois (n) ʃˈæmwaː (sh a1 m w aa)
chamoises (n) ʃˈæmwaːz (sh a1 m w aa z)
chamois-leather (n) ʃˈæmɪ-lɛðər (sh a1 m i - l e dh @ r)
chamois-leathers (n) ʃˈæmɪ-lɛðəz (sh a1 m i - l e dh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャモア[shamoa] (n) chamois (Rupicapra rupicapra) (fre [Add to Longdo]
セーム革[セームがわ, se-mu gawa] (n) chamois leather [Add to Longdo]
揉み革;揉み皮[もみかわ, momikawa] (n) buff; chamois [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shammy \Sham"my\, n. [F. chamious a chamois, shammy leather. See
   {Chamois}.]
   1. (Zool.) The chamois.
    [1913 Webster]
 
   2. A soft, pliant leather, prepared originally from the skin
    of the chamois, but now made also from the skin of the
    sheep, goat, kid, deer, and calf. See {Shamoying}.
    [Written also {chamois}, {shamoy}, and {shamois}.]
    [1913 Webster] Shamois

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chamois \Cham"ois\ (sh[a^]m"m[y^] or sh[.a]*moi"; 277), n. [F.
   chamois, prob. fr. OG. gamz, G. gemse.]
   1. (Zool.) A small species of antelope ({Rupicapra tragus}),
    living on the loftiest mountain ridges of Europe, as the
    Alps, Pyrenees, etc. It possesses remarkable agility, and
    is a favorite object of chase.
    [1913 Webster]
 
   2. A soft leather made from the skin of the chamois, or from
    sheepskin, etc.; -- called also {chamois leather}, and
    {chammy} or {shammy leather}. See {Shammy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chamois
   n 1: a soft suede leather formerly from the skin of the chamois
      antelope but now from sheepskin [syn: {chamois}, {chamois
      leather}, {chammy}, {chammy leather}, {shammy}, {shammy
      leather}]
   2: hoofed mammal of mountains of Eurasia having upright horns
     with backward-hooked tips [syn: {chamois}, {Rupicapra
     rupicapra}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chamois /ʃamwa/ 
  chamois

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top