ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camp ground

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camp ground-, *camp ground*, camp groun
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา camp ground มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *camp ground*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camp ground[N] ที่สำหรับตั้งแคมป์, Syn. camping site, campsite

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the park rangers found wandering near a camp ground.ที่เจ้าหน้าที่อุทยานพบอยู่แถวที่ตั้งแคมป์ Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Yasuragi No Sato Camp Grounds N.C.L. (New Japan Cat Fight League) GALSHoCKERYasuragi No Sato Camp Grounds N.C.L. (New Japan Cat Fight League) GALSHOCKER Sexual Parasite: Killer Pussy (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top