ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

camouflaged

K AE1 M AH0 F L AA2 ZH D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camouflaged-, *camouflaged*, camouflag, camouflage
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Feds just uncovered evidence suggesting he camouflaged a van stolen from work.เฟดเพิ่งตรวจสอบพยานหลักฐาน น่าจะเป็นการอำพราง รถแวนขโมยจากที่ทำงาน Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMOUFLAGED K AE1 M AH0 F L AA2 ZH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camouflaged (v) kˈæməflaːʒd (k a1 m @ f l aa zh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰忍[いんにん, innin] (n) camouflaged ninja [Add to Longdo]
迷彩服[めいさいふく, meisaifuku] (n) camouflaged clothes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  camouflaged
      adj 1: made invisible by means of protective coloring

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top