ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call out-, *call out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call out(phrv) ตะโกนเรียก, Syn. cry out, roar out, shout out
call out(phrv) เรียกให้มาช่วย, See also: สั่งให้มาช่วย, Syn. get out
call out(phrv) ทำให้เห็น, See also: ทำให้ได้ใช้ บางสิ่ง, Syn. bring out
call out(phrv) กระตุ้นให้ประท้วงหยุดงาน, See also: ทำให้ประท้วงหยุดงาน, Syn. bring out
call out(phrv) เชิญให้ออกมาต่อสู้, Syn. call down

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Call out the storm troopers.- สั่งสารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
Call out our votes, you know? Let's see who stands where.เรียกคะแนนโหวตของเราคุณรู้หรือไม่ว่า ลองมาดูกันที่ยืนอยู่ที่ 12 Angry Men (1957)
Stop her! Call out the guards.หยุดหล่อนให้ได้ ! Labyrinth (1986)
I'll never know where I got the courage to call out like that....ผมก็นึกไม่ออกว่า กล้าพูดออกไปได้ไง The Legend of Bagger Vance (2000)
(Man on radio) For those who are making decisions that affect our life we must call out to God to give them His wisdom...(เสียงในวิทยุ)สำหรับผู้ที่การตัดสินใจของเขากระทบกับชีวิตพวกเรา เราต้องเชื่อในพระเจ้า สวดอ้อนวอนต่อพระองค์ 21 Grams (2003)
If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me.ถ้าเธอมีกาหดตัวถี่ขึ้นมากกว่า3นาที เรียกผม Pilot: Part 1 (2004)
What should I call out next?ต่อไปจะเรียกอะไรออกมาอีกดีนะ? Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
I'm going to make her bleed, and cry, and call out your name.ฉันจะทำให้เธอทุรนทุราย และคร่ำครวญ และร้องเรียกแก Mission: Impossible III (2006)
Hey. Just got a call out on a female vic in Coral Gables.เฮ้ เพิ่งรับโทรศัพท์ให้ออกไปตรวจ เหยื่อผู้หญิงในคารอล เกเบิ้ล Rio (2006)
So when i call out your name, please stand.ดังนั้น เมื่อผมเรียกชื่อคุณ กรุณายืนขึ้น Minimal Loss (2008)
He just got a call out at the Monte Carloเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์ ให้ออกไปที่มอนเตคาร์โล Art Imitates Life (2008)
All right, I'll call out an interagency alert.ตกลงๆ ผมจะแจ้งไปทุกหน่วยงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call outI call out in a loud voice but there is no reply.
call outLet's call out to the people around the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานชื่อ(v) call out names during a roll call, See also: make a roll call, announce, Syn. เรียกชื่อ, Example: ทหารถูกขานชื่อทีละคนตามลำดับยศ
ขานตอบ(v) call out in reply, See also: give an answering call, answer, reply, Syn. ขานรับ, Example: ครูเริ่มอ่านบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีใครขานตอบ
กู่(v) holler, See also: call out, shout, cry out, hail, yell, Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก, Example: ชะนีกู่เสียงเล็กแหลมก้องอยู่ทั้งหุบเขา, Thai Definition: ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปกติเปล่งเสียง วู้
ขาน(v) call out, See also: call, Syn. เรียก, เรียกชื่อ, ขานชื่อ, Example: คุณครูขานชื่อนักเรียนทุกคนเพื่อจะดูว่าใครขาดเรียน, Thai Definition: เรียกชื่อเพื่อให้ตอบกลับมา
เพรียก(v) call out, See also: cry, shout, Syn. เรียก, เรียกหา, เพรียกหา, Example: ฉันได้ยินทะเลเพรียกหามาตามสายลม, Thai Definition: ร้องเรียกด้วยเสียงเซ็งแซ่
เพรียกพร้อง(v) call out, See also: chirp, cry, shout, Thai Definition: ร้องเซ็งแซ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู่[kū] (v) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)
เรียกชื่อ[rīek cheū] (v) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call  FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[takōn rīek] (v, exp) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly  FR: crier ; s'écrier

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] call out; jeer #35,140 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b, vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) #2,149 [Add to Longdo]
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1, vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) #15,799 [Add to Longdo]
こら[kora] (conj, int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
呼ばわる[よばわる, yobawaru] (v5r, vi) to call out; to shout [Add to Longdo]
呼び回る[よびまわる, yobimawaru] (v5r, vt) to call out (for someone) [Add to Longdo]
呼び合う[よびあう, yobiau] (v5u) to call each other; to call out to one another [Add to Longdo]
呼び上げる[よびあげる, yobiageru] (v1, vt) to call out [Add to Longdo]
呼び立てる[よびたてる, yobitateru] (v1, vt) to call out; to ask someone to come [Add to Longdo]
召し出す[めしだす, meshidasu] (v5s, vt) to call out; to summon [Add to Longdo]
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1, vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call out
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   2: call out loudly, as of names or numbers
   3: challenge to a duel; "Aaron Burr called out Alexander
     Hamilton"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top