ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

call back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call back-, *call back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call back(phrv) เรียกกลับมา, See also: ร้องเรียกกลับมา
call back(phrv) โทรศัพท์กลับมา, See also: โทรกลับ
call back(phrv) ตะโกนกลับ
call back(phrv) ทำให้ (บางสิ่ง) กลับคืนมา, See also: ทำให้หาย, ทำให้ฟื้นคืน
call back(phrv) บอกให้กลับไปทำงาน
call back(phrv) จำ, See also: จดจำ, จำได้
call back(phrv) ถอนคำพูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
call backการกลับไปติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Call back and find out, okay?-ไปๆ -เฮ้ๆๆ Hero (1992)
We will walk to the church and call back in an hour.ลุงของหลานกับป้าจะเดินไปโบสถ์ก่อน แล้วจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมง Episode #1.5 (1995)
Maybe I should call back and talk to your girlfriend?บางทีฉันควรจะโทรมา และคุยกับแฟนคุณท Punch-Drunk Love (2002)
I need help. Maybe I should just call back and talk to your girlfriend.ฉันต้องการการช่วยเหลือ บางทีฉันน่าจะโทรคุยกับแฟนคุณ Punch-Drunk Love (2002)
Call back before I kill you. Prickโทรกลับมา ก่อนที่ฉันจะฆ่าเธอ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Call back Monday.ติดต่อใหม่วันจันทร์นะคะ. Transporter 2 (2005)
Call back your Furies.เรียกปีศาจของแกกลับไปซะ An American Haunting (2005)
Well, it took some doing, but a P.I. friend of mine tracked that phone call back to the police department.มันก็ไม่ง่าย แต่เพื่อนผมที่เป็นนักสืบเอกชน แกะรอยโทรศัพท์ที่โทรไปหาตำรวจ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I'll call back in 10 minutes.ฉันจะโทรกลับภายใน 10 นาที Love Now (2007)
- Ninomiya said he'll call back soon.-ครับ? -นิโนมิยะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาครับ Eiga: Kurosagi (2008)
Can you call back in, like, five minutes?อีก 5 นาที คุณค่อยโทรมาใหม่ได้มั้ย? Chuck Versus Santa Claus (2008)
I'll call back later.I'll call back later. Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call backI'll call back at four o'clock.
call backI will call back in twenty minutes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรกลับ[thō klap] (v, exp) EN: call back ; return the telephone call   FR: rappeler
โทรกลับมา[thō klap mā] (v, exp) EN: call back
โทรศัพท์กลับ[thōrasap klap] (v, exp) EN: call back  FR: rappeler

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び返す[よびかえす, yobikaesu] (v5s, vt) to call back; to recall [Add to Longdo]
呼び戻す(P);呼戻す[よびもどす, yobimodosu] (v5s, vt) to call back; to call home; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call back
   v 1: cause to be returned; "recall the defective auto tires";
      "The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt"
      [syn: {recall}, {call in}, {call back}, {withdraw}]
   2: recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't
     remember saying any such thing"; "I can't think what her last
     name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you
     remember that he once loved you?"; "call up memories" [syn:
     {remember}, {retrieve}, {recall}, {call back}, {call up},
     {recollect}, {think}] [ant: {blank out}, {block}, {draw a
     blank}, {forget}]
   3: return or repeat a telephone call; "I am busy right now--can
     you call back in an hour?"; "She left a message but the
     contractor never called back"
   4: summon to return; "The ambassador was recalled to his
     country"; "The company called back many of the workers it had
     laid off during the recession" [syn: {recall}, {call back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top