ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cadency

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cadency-, *cadency*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cadency \Ca"den*cy\, n.
   Descent of related families; distinction between the members
   of a family according to their ages.
   [1913 Webster]
 
   {Marks of cadency} (Her.), bearings indicating the position
    of the bearer as older or younger son, or as a descendant
    of an older or younger son. See {Difference} (Her.).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cadency
   n 1: a recurrent rhythmical series [syn: {cadence}, {cadency}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cadency

 


  

 
cadency
 • (แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top