ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

businesslike

B IH1 Z N IH0 S L AY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -businesslike-, *businesslike*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
businesslike(adj) เหมือนธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ, มีประสิทธิภาพ, เอาจริงเอาจัง

English-Thai: Nontri Dictionary
businesslike(adj) เอางานเอาการ, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจจะลักษณะ(adj) formal, See also: businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical, Example: ท่านต้องเขียนคำแถลงที่เป็นกิจจะลักษณะ, Thai Definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นการเป็นงาน[pen kān pen ngān] (adv) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BUSINESSLIKE B IH1 Z N IH0 S L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
businesslike (j) bˈɪznəslaɪk (b i1 z n @ s l ai k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジネスライク[bijinesuraiku] (adj-na, n) businesslike; (P) [Add to Longdo]
事務的[じむてき, jimuteki] (adj-na) businesslike; practical; (P) [Add to Longdo]
商売上手[しょうばいじょうず, shoubaijouzu] (n, adj-na) good at business; having a good head for business; businesslike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Businesslike \Busi"ness*like`\ (b[i^]z"n[e^]s*l[imac]k`), a.
   In the manner of one transacting business wisely and by right
   methods; practical and efficient.
   [1913 Webster]
 
   2. serious and purposeful.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 businesslike
   adj 1: exhibiting methodical and systematic characteristics that
       would be useful in business
   2: not distracted by anything unrelated to the goal [syn:
     {businesslike}, {earnest}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top