ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burn into

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burn into-, *burn into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burn into[PHRV] ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
burn into[PHRV] ฝังแน่น, See also: ติดแน่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A fire is kindled in my anger, and shall burn into the lowest hell."Deuteronomy."เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริ้วของเรานั้น /Nไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก" หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Compulsion (2005)
Let the flames search out your thoughts, feel them burn into the darkest recesses of your mind.จงปล่อยให้เพลิง แทรกค้นเข้าไปในความคิดของเจ้า จงรู้สึกว่ามันแผดเผาเข้าไปยังซอกมืดที่สุดของจิตใจเจ้า The Secret Sharer (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼付ける;焼き付ける;焼きつける[やきつける, yakitsukeru] (v1,vt) to bake; to plate; to print; to burn or bake into; to burn into one's memory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top