ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bummeln

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bummeln-, *bummeln*
German-Thai: Longdo Dictionary
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง
bummeln(vt) |bummelte, hat gebummelt| เรื่อยเปื่อย, ไม่ได้ทำอะไรที่เกิดงาน , See also: S. faulenzen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bummelnto slack [Add to Longdo]
bummelndloafing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  bummeln /buməln/
   to stroll

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top