ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bullies

B UH1 L IY0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bullies-, *bullies*, bullie , bully
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The big strong bullies are here!พวกเด็กเกเรที่แข็งแกร่งอยู่ที่นี่ ! Visitor Q (2001)
And a friend who bullies us is no longer a friend.และมิตรที่รังแกเรา จะไม่ใช่มิตรอีกต่อไป Love Actually (2003)
And since bullies only respond to strength, from now onward,จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา Love Actually (2003)
It was those bullies I told you about.พวกเด็กอันธพาลที่เล่าให้แม่ฟังไงฮะ Fido (2006)
How come they blame the bullies for Mrs. Henderson getting killed?ทำไมพวกเขาโยนความผิดเรื่องการตาย ของคุณนายแฮนเดอร์สันให้พวกอันธพาล Fido (2006)
The bullies got blamed for it anyways.ทั้งๆที่ความผิดถูกโยนให้พวกอันธพาลไปแล้ว Fido (2006)
Mom killed the bullies and didn't tell anyone.แม่เป็นคนฆ่าเด็กอันธพาลพวกนั้น แต่ก็ไม่มีใครรู้ Fido (2006)
You said it yourself that only bullies do that kind of stuff.คุณพูดว่า จะให้พวกเราเลิกเป็นอันธพาล Gangster High (2006)
Bullies are like bears, you know?นักเลงก็เหมือนหมี รู้เปล่า? Chuck Versus the Cougars (2008)
There are bullies everywhere.อันธพาลมีอยู่ทุกหนแห่ง Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Bullies his way into life without parole,การระรานแบบนี้ ทำให้เขาติดคุกโดยไม่มีทัณฑ์บน Last Resort (2008)
There are bullies in this class.มีการกลั่นแกล้งกันในห้องเรียนนี้ Confessions (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLIES B UH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bullies (v) bˈulɪz (b u1 l i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\ (b[.u]l"l[y^]), n.; pl. {Bullies}
   (b[u^]l"l[i^]z). [Cf. LG. bullerjaan, bullerb[aum]k,
   bullerbrook, a blusterer, D. bulderaar a bluster, bulderen to
   bluster; prob. of imitative origin; or cf. MHG. buole lover,
   G. buhle.]
   1. A noisy, blustering fellow, more insolent than courageous,
    who threatens, intimidates, or badgers people who are
    smaller or weaker than he is; an insolent, tyrannical
    fellow.
    [1913 Webster]
 
       Bullies seldom execute the threats they deal in.
                          --Palmerston.
    [1913 Webster]
 
   2. A brisk, dashing fellow. [Slang Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] Bully

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top