ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathe into

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathe into-, *breathe into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Breathe into his mouth...- ผายปอดมันสิว่ะ... Seven Thirty-Seven (2009)
Breathe into his mouth!ผายปอดมันสิ Seven Thirty-Seven (2009)
Here. Breathe into this bag.เอ้านี่ หายใจใส่ถุงซะ The Zarnecki Incursion (2011)
Breathe into that.เอานี่ห้ามเลือดไว้ Help Us Help You (2011)
Jimmy, breathe into that.โอเค มองที่ผม เอานี่ห้ามเลือดไว้ Help Us Help You (2011)
Breathe into each other.หายใจเข้าไปพวก The Landlord (2012)
Here! Honey, breathe into this!นี่ๆ ที่รัก หายใจในถุงนี่ Get Out of My Life (2012)
"To restore normal breathing, you should breathe into their mouth, A sharply, B gently,"ถ้าต้องการกู้ชีพ คุณควร" "เป่าปากแบบไหน A แรง B เบา" Episode #18.1 (2012)
- Are there bad guys in Rose Hills? Do you need a plastic bag to breathe into?- มีผู้ร้ายที่ โร๊ด ฮิล หรอ แล้วนี้คุณต้องใช้ถึงพลาสติกช่วยหายใจไหม Iron Man 3 (2013)
Breathe into him.เป่าลมเข้าไป Furious 7 (2015)
You breathe into him.เป่าลมเข้าไป Furious 7 (2015)
- You breathe into him. - Back off!พอได้แล้ว ถอยไป! Furious 7 (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top