ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bouffant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bouffant-, *bouffant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bouffant(adj) (ผม) ทรงบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouffant(บูฟานทฺ') adj. เต็ม,บานออก -n. กระโปรง,ทรงผม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Reese, that lady with the bouffant, she's losing money at the same rate Lou is.คุณรีว ผู้หญิงคนนี้ เธอเสียเงินพอๆกับลู All In (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bauschigbouffant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bouffant \bouffant\ adj.
   being puffed out; -- used mostly of hair style, and sometimes
   clothing; as, a bouffant hairdo; a bouffant skirt.
 
   Syn: puffy.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bouffant
   adj 1: being puffed out; used of hair style or clothing; "a
       bouffant skirt" [syn: {bouffant}, {puffy}]
   n 1: a woman's hairstyle in which the hair gives a puffy
      appearance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top