ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bottomleß

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bottomleß-, *bottomleß*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bottomless[ADJ] ลึกมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bottomlessadj. สุดที่หยั่งถึง,ไม่มีก้น,ลึกจนไม่อาจหยั่งได้,ลึกลับ,วัดไม่ได้,ไร้ขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลึก[ADJ] deep, See also: bottomless, Ant. ตื้น, Example: คูเวตมีชัยภูมิประเสริฐ มีท่าเรือน้ำลึกอยู่ตรงปากทางออก, Thai definition: ต่ำลงไปจากขอบ, ไกลต่ำลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน , ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTTOMLESS    B AA1 T AH0 M L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bottomless    (j) bˈɒtəmləs (b o1 t @ m l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment, #104,177 [Add to Longdo]
无底[wú dǐ, ˊ ㄉㄧˇ, / ] bottomless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボトムレス[, botomuresu] (n) bottomless [Add to Longdo]
飲み放題[のみほうだい, nomihoudai] (exp,adj-no) all you can drink; bottomless cup [Add to Longdo]
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine [Add to Longdo]
底知れぬ[そこしれぬ, sokoshirenu] (exp,adj-f) bottomless [Add to Longdo]
底抜け[そこぬけ, sokonuke] (adj-na,n) bottomless [Add to Longdo]
底無し[そこなし, sokonashi] (n) bottomless; endlessly deep; infinite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top