ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boat propelled by oar

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boat propelled by oar-, *boat propelled by oar*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือแจว[N] paddling boat, See also: boat propelled by oar, sculling boat, Example: ทั้งชั่วชีวิตของเขาสร้างแต่เรือ เริ่มจากเรือแจวธรรมดาจนเป็นเรือขนาดใหญ่, Count unit: ลำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอ[n.] (mø) EN: kind of large cargo boat propelled by oars ; kind of double-oared boat   FR: grand bateau [m]
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

boat ( B OW1 T) propelled ( P R AH0 P EH1 L D) by ( B AY1) oar ( AO1 R)

 


  

 
boat
 • เรือ[Lex2]
 • เดินทางโดยเรือ: เดินทางทางน้ำ [Lex2]
 • (โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ [Hope]
 • (n) เรือ [Nontri]
 • /B OW1 T/ [CMU]
 • (v) /b'ɒut/ [OALD]
propelled
 • /P R AH0 P EH1 L D/ [CMU]
 • (v) /pr'əp'ɛld/ [OALD]
  [propel]
 • ขับเคลื่อน: ขับดัน, ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า [Lex2]
 • (โพรเพล') vt. ขับดัน,ขับเคลื่อนที่,ทำให้ไปข้างหน้า,ลาก,ดุน ###S. drive,compel [Hope]
 • (vi) ดุน,ลากจูง,ดัน,ขับเคลื่อน [Nontri]
 • /P R AH0 P EH1 L/ [CMU]
 • (v) /pr'əp'ɛl/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
oar
 • ไม้พาย[Lex2]
 • คนพายเรือ[Lex2]
 • พายเรือ: พาย, แจว [Lex2]
 • (ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว [Hope]
 • (n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง [Nontri]
 • (n) ไม้พาย,ใบแจว,ไม้กรรเชียง [Nontri]
 • (vt) พายเรือ,กรรเชียงเรือ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • (n) /'ɔːr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top