ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boast about

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boast about-, *boast about*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast about[PHRV] คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Girls go on the show to boast about their boyfriends.สาวๆ มาออกรายการ เพื่อโม้เรื่องแฟนหนุ่ม Lovely Complex (2007)
Before everyone here, I have nothing to boast about.ต่อหน้าทุกๆคนที่นี่, ผม.. ไม่มีอะไรจะโอ้อวด. Episode #1.7 (2008)
Nothing to boast about.ไม่มีอะไรจะโม้เกียวกับมันหรอก ! Cyrano Agency (2010)
You come to boast about stealing from my cousin, Perry Cline?นายจะมาอวดเรื่องที่ ปล้นญาติฉัน แพร์รี่ ไคลน์น่ะเหรอ Episode #1.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boast aboutHe likes to boast about his father's successful automobile business.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top