ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blood relatives

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blood relatives-, *blood relatives*, blood relative
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blood relativesญาติสาโลหิต, ญาติสายโลหิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sister, we are blood relatives.พี่, เราเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะ. Episode #1.5 (2008)
So they're all blood relatives, then.พวกเขามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด The Bishop Revival (2010)
And these are all blood relatives.แล้วทั้งหมด เป็นญาติกัน My Heart Will Go On (2011)
Blood relatives?เป็นญาติกันบ้างหรือเปล่า My Heart Will Go On (2011)
- You know, the doctor did say that blood relatives are your best chance for a match.- หมอบอกว่า เลือดของญาติพี่น้องจะมีโอกาสสูงที่จะเข้ากันได้ Where Do I Belong? (2011)
OK, guys, seriously, can we just stop thanking each other and act like blood relatives for a minute?เอาล่ะ ช่วยหยุดขอบใจกันเถอะ แล้วทำเหมือนเป็นครอบครัวกันซักนาทีได้มั้ย? I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
Well, blood relatives are more likely to be a match, but--เลือดของญาติมักจะตรงกัน แต่ The Needs of the Many (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top