ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bits and pieces

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bits and pieces-, *bits and pieces*, bits and piece
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did you get your hands on this? I spend the better part of the day putting the bits and pieces togetherคุณไปได้มันมายังไง ส่วนใหญ่วันๆ ฉันก็ใช้เวลา The Legend of 1900 (1998)
Just bits and pieces so far.แค่ชิ้นส่วนน่ะ ตอนนี้ The British Invasion (2007)
We've a few little bits and pieces to set up.เอาหล่ะ ทุกท่าน ยินดีที่ได้พบกัน ยังมีงานเล็กๆน้อยๆ Once (2007)
But what was left of them were bits and pieces far beyond recognitionนอกจากสิ่งนี้แล้ว ที่เหลือกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนจำไม่ได้ Three Kingdoms (2008)
I've got the bits and pieces that add up to at least 15 cycles.-ผมเจอ ร่างของคนที่ถูกหันเป็นชินเล็กชิ้นน้ย ที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 15 รอบ Blinded by the Light (2009)
- bits and pieces of things. a hotel room.ชิ้นส่วนอะไรบางอย่าง ในห้องพักโรงแรม Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Just bits and pieces of a face.นี่ก็เห็นแค่นิดๆ หน่อยๆ Need to Know (2010)
But finding these bits and pieces of matter revealed another even more challenging mystery -- why are things solid?ทำไมสิ่งที่มั่นคง? พวกเขาจะมีมวลทำไม? เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่า What Are We Really Made Of? (2010)
- I heard bits and pieces but...ถ้าไม่เคยรู้มาก่อน ผมหมายถึงรู้แต่ก็น้อยมาก The A-Team (2010)
I got a couple of bits and pieces in my room.ฉันเหลือแค่เศษอาหารนิดหน่อยอยู่ในห้อง The Divide (2011)
Just glimpses at first, bits and pieces of a room, but then the dreams became nightmares-- figures, bodies.ตอนแรกก็แค่รางๆ เห็นแค่บางส่วนของห้อง แล้วจากนั้นฝันก็กลายเป็นฝันร้าย Demons (2011)
Two of our team members didn't make it. I heard bits and pieces on the radio.สองคนจากในทีมผมไม่รอด ผมได้ยินจากวิทยุ Godzilla (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bits and piecesIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษเล็กเศษน้อย[N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khøng bettalet) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces   
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments, #157,421 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
断片[だんぺん, danpen] (n,adj-no) fragment; crumb; shred; bits and pieces; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top