ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berrie

B EH1 R IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berrie-, *berrie*
Possible hiragana form: べっりえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berries[SL] เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berriesเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Berries, Blueลูกเบอร์ลี่สีน้ำเงิน [การแพทย์]
Berries, Miracleมิราเคิลเบอรี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we can find some berries or something.บางทีเราอาจจะหา ลูกเบอร์รี่ หรืออะไรก็ได้ Labyrinth (1986)
-Kopi what-wak? It's a coffee made from berries that have been passed by the Asian palm civet.รู้จักกันในนามของตัวอีเห็นเอเชียน่ะ It's a Wonderful Lie (2008)
We have dancing bears, Orientals and all the berries you care to pick.เรามีหมีเต้นรำได้ ของจากเอเชีย และผลเบอร์รี่ทุกชนิดให้เจ้าเลือก Your Highness (2011)
So it make sense for me to know that they're man eaters, and don't give a shit about berries and shrubs there's blood in the air and there's deathนั่นมันก็พอที่จะให้ชั้นเข้าใจว่าพวกมันเป็นพวกกินคน อย่าไปมองว่าพวกมันกินเบอร์รี่ หรือไม้พุม มีกลิ่นเลือดลอยอยู่ในอากาศ มีคนตาย The Grey (2011)
It's got these red berries on it that I guess taste sweet, and sometimes little kids eat them and wind up poisoning themselves, and that's it, nothing more.มันคือผลไม้เบอร์รี่สีแดง ที่ผมคิดว่ามันมีรสหอมหวาน และบางครั้งเด็กเล็กๆก็กินมัน Face Off (2011)
Uh, dark berries growing in the forest.ลูกเบอร์รี่สีดำในป่า The Outsiders (2011)
Gaja berries will mask our scent.Gaja berries จะปกปิดกลิ่นเราไว้ The Darkest Hour: Part Two (2011)
Maybe Cato likes berries too?เคโต้อาจจะชอบกินเบอร์รี่ด้วย The Hunger Games (2012)
Why you eat berries in dark?ทำไมมานั่งทานเชอรี่ที่มืดๆ Raiders of the Lost Art (2012)
I don't see him having the berries to take another life.ไม่คิดว่าเขาจะ กล้าเอาชีวิตคนอื่น Pilot (2012)
The berries have a sweet flavor.ผลของมันมีรสหวาน Devil's Cherry (2012)
Dr. Hodgins, what does an ethanol composed of rye, juniper berries and licorice mean to you?ด็อกเตอร์ฮ็อดกิ้น เอธานอลประกอบในข้าวไรส์ ลูกไม้จำพวกสน,และชะเอม มีความหมายอะไรกับคุณ The Method in the Madness (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berrieBirds feed on berries and corn seeds.
berrieI love all berries, but especially strawberries.
berrieThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
berrieThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRIE B EH1 R IY0
BERRIEN B EH1 R IY0 AH0 N
BERRIER B EH1 R IY0 ER0
BERRIES B EH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berries (n) bˈɛrɪz (b e1 r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハスカップ[, hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
生り物[なりもの, narimono] (n) farm products (fruit, berries, etc.) [Add to Longdo]
精進物[しょうじんもの;そうじもの, shoujinmono ; soujimono] (n) (obsc) (See 生臭物) vegetable-based food (inc. nuts, berries, etc., but excluding all meat and fish) [Add to Longdo]
接骨木[せっこつぼく;にわとこ, sekkotsuboku ; niwatoko] (n) red-berried elder tree [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  berrie /bɛri/
   stretcher

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top