ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benzine

B EH1 N Z IY0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benzine-, *benzine*
English-Thai: Longdo Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benzine[N] น้ำมันเบนซิน, See also: น้ำมันซึ่งกลั่นจากต้นไม้ สัตว์หรือถ่านหิน ไวไฟ มีกลิ่นหอม ใช้ผสมน้ำมันและทำสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benzine(เบน'ซีน) n. น้ำมันเบนซิน

English-Thai: Nontri Dictionary
benzine(n) น้ำมันเบนซิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My lab partner and I used to sit up in the back, sniffing benzine fumes.ผมกับเพื่อนคู่ห้องแลป เรานั่งกันอยู่ด้านหลัง ดมกลิ่นไอ ระเหยน้ำมันเบนซิน Grey Matters (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบนซิน[N] benzine, Example: รัฐบาลขึ้นภาษีน้ำมันเฉพาะเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ซึ่งนำไปใช้โดยทำให้ไอของน้ำมันผสมกับอากาศเข้าไปจุดระเบิดด้วยประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนในเครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; benzine   FR: essence [f]
เบนซิน[n.] (bensin) EN: benzene ; benzine   FR: benzène [m] ; benzine [f]
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmman bensin) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.)   FR: essence [f] ; carburant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENZINE B EH1 N Z IY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benzine (n) bˈɛnziːn (b e1 n z ii n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
揮発油[きはつゆ, kihatsuyu] (n) gasoline; petrol; petroleum; benzine; volatile oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benzine \Ben"zine\, n. [From {Benzoin}.] (Chem.)
   1. A liquid consisting mainly of the lighter and more
    volatile hydrocarbons of petroleum or kerosene oil, used
    as a solvent and for cleansing soiled fabrics; -- called
    also {petroleum spirit}, {petroleum benzine}. Varieties or
    similar products are gasoline, naphtha, rhigolene,
    ligroin, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Same as {Benzene}. [R.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The hydrocarbons of benzine proper are essentially of
      the marsh gas (paraffin) series, while benzene proper
      is the typical hydrocarbon of the aromatic series.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benzine
   n 1: a colorless liquid hydrocarbon; highly inflammable;
      carcinogenic; the simplest of the aromatic compounds [syn:
      {benzene}, {benzine}, {benzol}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 benzine /bɛnzinə/
  gasolene; gasoline; petrol

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top