ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benefice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefice-, *benefice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefice(n) ตำแหน่งพระสอนศาสนา
beneficent(adj) ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้, ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน, ตำแหน่งพระสอนศาสนา, ที่ดินที่ให้ครอบครอง
beneficence(บะเนฟ'ฟิเซินซฺ) n. การทำความดี, การกุศล, คุณความดี, การบริจาค, สิ่งของที่บริจาค, เงินบริจาค, Syn. virtue
beneficent(บะเนฟ'ฟิเซินทฺ) adj. ซึ่งทำความดี, เกี่ยวกับความดี -Conf. beneficial

English-Thai: Nontri Dictionary
benefice(n) ของบริจาค
beneficence(n) การทำความดี, ความกรุณา, ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา, เกี่ยวกับการทำบุญ, เกี่ยวกับการกุศล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไร[kamrai] (n) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits  FR: gain [ m ] ; bénéfice [ m ] ; bénef (fam.) [ m ] ; boni [ m ] ; profit [ m ] ; avantage [ m ]
กำไรก่อนหักภาษี[kamrai køn hak phāsī] (n, exp) EN: earnings before tax ; pre-tax profit  FR: bénéfice avant impôts [ m ]
กำไรสุทธิ[kamrai sutthi] (n, exp) EN: net profit  FR: bénéfice net [ m ]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt] (n, exp) EN: cost-benefit analysis  FR: analyse coût-bénéfice [ f ] ; analyse coût-avantage [ f ]
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [ m ] ; avantage [ m ] ; bénéfice [ m ]
สารประโยชน์[sānprayōt] (n) EN: actual benefit  FR: bénéfice net [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENEFICENT B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 N T
BENEFICENCE B AH0 N EH1 F AH0 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefice (n) bˈɛnɪfɪs (b e1 n i f i s)
beneficed (j) bˈɛnɪfɪst (b e1 n i f i s t)
benefices (n) bˈɛnɪfɪsɪz (b e1 n i f i s i z)
beneficent (j) bˈɪnˈɛfɪsnt (b i1 n e1 f i s n t)
beneficence (n) bˈɪnˈɛfɪsns (b i1 n e1 f i s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] beneficence; marsh #5,952 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top