Search result for

belly

(96 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belly-, *belly*, bel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belly[N] ช่องท้อง, See also: กระเพาะ, Syn. abdomen
belly[N] ท้อง (ของคนหรือสัตว์), See also: ส่วนท้อง, พุง, Syn. stomach
belly[VI] ทำให้โป่ง, See also: กางเต็มที่, โป่ง, Syn. bulge
belly[VT] ทำให้โป่ง, See also: กางเต็มที่, โป่ง
belly[N] ส่วนโป่ง, See also: ส่วนนูน
belly[N] ความปรารถนาที่จะมีหรือทำบางสิ่ง, Syn. desire
belly[N] ความอยากอาหาร
belly up[SL] ตาย
bellyful[N] ปริมาณอาหารที่คนคนหนึ่งสามารถกินได้
bellyful[SL] ความมากเกินพอ, See also: ความมากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belly(เบล'ลี) bellied,bellying,bellies} n. พุง,ท้อง,ช่องท้อง,กระเพาะ,มดลูก,ความอยากอาหาร,ส่วนภายใน,ส่วนยื่น,ส่วนหน้า vt.,vi. ยื่นออก, Syn. stomach
belly dance n.ระบำพุง, See also: belly dancer n. นักระบำพุง
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
bellyful(เบล'ลีฟูล) n. ปริมาณเท่าที่จะทนได้ที่สุด
potbelly(พอท'เบลลี) n. พุงโต,พุงพลุ้ย, See also: potbellied adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
belly(n) ท้อง,พุง,กระเพาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belly button; navel; omphalus; umbilicusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly of muscleปลีกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly, boundท้องผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly, drumดานลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
belly, woodenท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bellyส่วนที่เป็นเส้นใยของกล้ามเนื้อ,เกล็ดท้องงู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The belly pain toward a GI. Tumor.จุดปวดท้องต่อ จี.ไอ. เนื้องอก Birthmarks (2008)
- Actually, he's about to thrust a tanto into the belly of his career.ที่จริงแล้ว เขาประมาณว่ากำลังทำฮาราคีรีอาชีพตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
Dr. Namid wants to fix his belly first.คุณหมอนามิด ต้องการผ่าตัดผนังท้องของเขาก่อน Pilot (2008)
He said maybe they would fix his belly tomorrow. Maybe tomorrow morning.เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะผ่าตัดท้องของเด็ก อาจจะพรุ่งนี้เช้า Pilot (2008)
If things do go belly up (go wrong) it'll only take one cut to sever the knot.ถ้าจะมีอะไรผิดพลาด มันก็คงจะเป็นแค่ เรื่องตัดสัญญาณเท่านั้นครับ The Bank Job (2008)
Gotta warn you, going into the belly of the beast, danger at every turn.ฉันจะเตือนอะไรให้นะ ที่ๆเราจะไปมันมีแต่อสูรกาย แถมยังอันตรายทุกฝีเก้า Bolt (2008)
At long last, we've arrived at the belly of the beast.ท้ายสุดเราก็มาถึงจนได้ ปากทางเข้าของปีศาจ. Bolt (2008)
And this ridiculous belly.โง่แบบนี้ Kung Fu Panda (2008)
But she's lying-in with a certain child in her belly.แต่นางกำลังนอนบนเตียง อุ้มท้องลูกของข้าอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
Arms, legs, belly and cleavage.แขน, ขา, หน้าท้อง และร่องนม The House Bunny (2008)
Well, maybe we could let someone who doesn't have a giant baby... in their belly give it a try.โอ้.. โอเค้ อาจจะดูแบบ บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีเด็กน้อยอยู่ในนั้น บางทีเด็กน้อยอาจจะให้ทดสอบดู The House Bunny (2008)
The hunger in my belly is still there, Jack.หัวใจลำพองในตัวผม มันยังดังอยู่นะแจ๊ค Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellyFair words fill not the belly. [Proverb]
bellyI hit the man on the belly.
bellyI think it's about time you stopped putting your belly before your looks.
bellyQuit your bellyaching. You goin' to do it, or not!?
bellyThe belly has no ears.
bellyThe belly is not filled with fair words.
bellyThe eye is bigger than the belly. [Proverb]
bellyThe newspaper said that XYZ oil company went belly-up today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุงกะทิ[N] belly, See also: abdomen, stomach, Syn. พุง, ท้อง, Example: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน, Thai definition: บริเวณหน้าท้อง, Notes: (ปาก)
พุง[N] belly, See also: stomach, abdomen, Syn. ท้อง, Example: หนุ่มๆ คว้าผ้าขาวม้าพาดบ่าเคียนพุงตามถนัด โดยกะใช้ผ้าขาวม้าทำทุกอย่างแทนผ้าเช็ดตัว
อุทร[N] abdomen, See also: belly, Syn. ท้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระเพาะ[N] stomach, See also: belly, abdomen, Syn. กระเพาะอาหาร, Example: หลังจากการซุ่มโจมตีของข้าศึก ทหารที่รอดชีวิตแทบจะไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะเลย, Count unit: กระเพาะ
ครรภ์[N] womb, See also: belly, Syn. ท้อง, อุทร, Example: เด็กในครรภ์ของเธออายุได้ 3 เดือนแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนพุงพลุ้ย[n.] (khon phung phlui) EN: potbelly   FR: gros [m] ; grosse [f] ; obèse [m, f]
โกยท้อง[v. exp.] (kōi thøng) EN: move the belly up and down by using hands ; massage the belly   
กระเพาะ[n.] (kraphǿ) EN: stomach ; bowels ; belly ; abdomen   FR: estomac [m]
ลงพุง[v.] (longphung) EN: be potbellied ; have a potbelly ; develop a paunch ; get paunchy   FR: prendre du ventre ; bedonner (fam.)
หมูสามชั้น [n. exp.] (mū sām chan) EN: pork belly ; belly of pork   
หน้าท้อง[n.] (nāthøng) EN: abdominal surface ; belly   
ไผ่น้ำเต้า [n.] (phai nāmtao) EN: Buddha's belly bamboo   
พุง[n.] (phung) EN: belly ; stomach ; abdomen   FR: ventre [m] ; abdomen [m]
พุงพลุ้ย[adj.] (phungphlui) EN: with a big belly ; potbellied ; paunchy   FR: gros ; obèse ; bedonnant
พุงยื่น[adj.] (phung yeūn) EN: potbellied ; with a big belly ; paunchy   FR: ventru ; pansu ; bedonnant ; ventripotent

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLY    B EH1 L IY0
BELLYACHE    B EH1 L IY0 EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belly    (v) (b e1 l ii)
bellyful    (n) (b e1 l i f u l)
bellying    (v) (b e1 l i i ng)
bellyache    (v) (b e1 l i ei k)
bellyflop    (n) (b e1 l i f l o p)
bellyfuls    (n) (b e1 l i f u l z)
bellyland    (v) (b e1 l i l a n d)
bellyached    (v) (b e1 l i ei k t)
bellyaches    (v) (b e1 l i ei k s)
bellyflops    (n) (b e1 l i f l o p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauch {m}; Leib {m} | Bäuche {pl}belly | bellies [Add to Longdo]
Bauchlandung {f} | Bauchlandungen {pl}belly landing | belly landings [Add to Longdo]
Bauchspeck {m}belly of pork [Add to Longdo]
Bauchtanz {m}; Bauchtanzen {n}belly dance [Add to Longdo]
Bauchtänzerin {f}belly dancer [Add to Longdo]
Leibschmerz {m}; Bauchschmerz {m}belly ache [Add to Longdo]
Bauchschmerzen {pl}; Leibschmerzen {pl} [med.]belly ache; stomach pains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
キンホシイソハゼ[, kinhoshiisohaze] (n) storthynx pygmy goby (Eviota storthynx); belly-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
ジルティラピア[, jiruteirapia] (n) redbelly tilapia (Tilapia zillii, fish of the family Cichlidae found in Africa and Eurasia) [Add to Longdo]
ソメワケイソハゼ[, somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby [Add to Longdo]
タポタポ[, tapotapo] (n) sound like tapping a soft belly [Add to Longdo]
ベリーダンサー[, beri-dansa-] (n) (See ベリーダンス) bellydancer [Add to Longdo]
ベリーダンス[, beri-dansu] (n) belly dance; (P) [Add to Longdo]
ベリーロール[, beri-ro-ru] (n) belly roll [Add to Longdo]
鞍掛紋殻[くらかけもんがら;クラカケモンガラ, kurakakemongara ; kurakakemongara] (n) (uk) blackbelly triggerfish (Rhinecanthus verrucosus) [Add to Longdo]
井守;蠑螈(oK)[いもり;イモリ, imori ; imori] (n) (uk) newt (esp. the Japanese fire belly newt, Cynops pyrrhogaster) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dù, ㄉㄨˋ, ] belly [Add to Longdo]
肚子[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, ] belly; abdomen; stomach [Add to Longdo]
肚皮舞[dù pí wǔ, ㄉㄨˋ ㄆㄧˊ ˇ, ] belly-dancing [Add to Longdo]
肚腹[dǔ fù, ㄉㄨˇ ㄈㄨˋ, ] belly [Add to Longdo]
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] belly-ache; stomach pain [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] belly; skin; to state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belly \Bel"ly\ (b[e^]l"l[y^]), n.; pl. {Bellies} (-l[i^]z). [OE.
   bali, bely, AS. belg, b[ae]lg, b[ae]lig, bag, bellows, belly;
   akin to Icel. belgr bag, bellows, Sw. b[aum]lg, Dan. b[ae]lg,
   D. & G. balg, cf. W. bol the paunch or belly, dim. boly, Ir.
   bolg. Cf. {Bellows}, {Follicle}, {Fool}, {Bilge}.]
   1. That part of the human body which extends downward from
    the breast to the thighs, and contains the bowels, or
    intestines; the abdomen.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly all the splanchnic or visceral cavities were
      called bellies; -- the lower belly being the abdomen;
      the middle belly, the thorax; and the upper belly, the
      head. --Dunglison.
      [1913 Webster]
 
   2. The under part of the body of animals, corresponding to
    the human belly.
    [1913 Webster]
 
       Underneath the belly of their steeds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The womb. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Before I formed thee in the belly I knew thee.
                          --Jer. i. 5.
    [1913 Webster]
 
   4. The part of anything which resembles the human belly in
    protuberance or in cavity; the innermost part; as, the
    belly of a flask, muscle, sail, ship.
    [1913 Webster]
 
       Out of the belly of hell cried I.   --Jonah ii. 2.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) The hollow part of a curved or bent timber, the
    convex part of which is the back.
    [1913 Webster]
 
   {Belly doublet}, a doublet of the 16th century, hanging down
    so as to cover the belly. --Shak.
 
   {Belly fretting}, the chafing of a horse's belly with a
    girth. --Johnson.
 
   {Belly timber}, food. [Ludicrous] --Prior.
 
   {Belly worm}, a worm that breeds or lives in the belly
    (stomach or intestines). --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belly \Bel"ly\, v. t. [imp. & p. p. {Bellied}; p. pr. & vb. n.
   {Bellying}.]
   To cause to swell out; to fill. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Your breath of full consent bellied his sails. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belly \Bel"ly\, v. i.
   To swell and become protuberant, like the belly; to bulge.
   [1913 Webster]
 
      The bellying canvas strutted with the gale. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belly
   n 1: the region of the body of a vertebrate between the thorax
      and the pelvis [syn: {abdomen}, {venter}, {stomach},
      {belly}]
   2: a protruding abdomen [syn: {belly}, {paunch}]
   3: a part that bulges deeply; "the belly of a sail"
   4: the hollow inside of something; "in the belly of the ship"
   5: the underpart of the body of certain vertebrates such as
     snakes or fish
   v 1: swell out or bulge out [syn: {belly}, {belly out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top