ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belabouring

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belabouring-, *belabouring*, belabour
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา belabouring มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *belabouring*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belabour[VT] พูดมากหรือตอกย้ำเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belabour    (v) bˈɪlˈɛɪbər (b i1 l ei1 b @ r)
belabours    (v) bˈɪlˈɛɪbəz (b i1 l ei1 b @ z)
belaboured    (v) bˈɪlˈɛɪbəd (b i1 l ei1 b @ d)
belabouring    (v) bˈɪlˈɛɪbərɪŋ (b i1 l ei1 b @ r i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top