ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedeck

B IH0 D EH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedeck-, *bedeck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedeck(vt) ประดับประดา, See also: ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง, Syn. decorate
bedeck with(phrv) ประดับด้วย, See also: ตกแต่งไปด้วย, Syn. deck with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedeck(บิเดค') { bedecked, bedecking, bedecks } vt. ประดับ, ตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedeck(vt) ประดับ, ตกแต่ง, ทำให้สะพรั่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEDECK B IH0 D EH1 K
BEDECKED B IH0 D EH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedecked (j) bˈɪdˈɛkt (b i1 d e1 k t)

German-Thai: Longdo Dictionary
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung { f } | Bedeckungen { pl }encrustation | encrustations [Add to Longdo]
Bedeckung { f } [ astron. ]occultation [Add to Longdo]
Bedeckungsgrad { m } (des Himmels mit Wolken)cloud coverage [Add to Longdo]
bedecken; abdecken | bedeckend; abdeckendto cover | covering [Add to Longdo]
bedeckendcanopying [Add to Longdo]
bedeckendcapping [Add to Longdo]
bedeckendsheltering [Add to Longdo]
bedeckendsuffusing [Add to Longdo]
bedeckt; verdeckt; zugedeckt; überzogencovered [Add to Longdo]
bedeckt { adj } (Wetter; Himmel)overcast (weather; sky) [Add to Longdo]
bedecktcapped [Add to Longdo]
bedecktcoated [Add to Longdo]
bedecktsuffuses [Add to Longdo]
bedecken; sich bewölkento overcast [Add to Longdo]
bedecktecanopied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
覆う[おうう, ouu] bedecken, verbergen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedeck \Be*deck"\, v. t. [imp. & p. p. {Bedecked} (?); p. pr. &
   vb. n. {Bedecking}.]
   To deck, ornament, or adorn; to grace.
   [1913 Webster]
 
      Bedecked with boughs, flowers, and garlands. --Pennant.
   [1913 Webster] Bedeguar

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedeck
   v 1: decorate; "deck the halls with holly" [syn: {deck},
      {bedight}, {bedeck}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top