Search result for

bearding

(190 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bearding-, *bearding*, beard
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bearding มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bearding*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beard[N] เครา
beard[N] ขนใต้คางสัตว์
beard[N] ขนแหลมที่รวงข้าว
beard[VT] ต่อต้านอย่างกล้าหาญ, Syn. defy
whitebeard[N] คนแก่ที่มีเคราเป็นสีขาวหรือเทา
bearded clam[SL] อวัยวะเพศหญิง
Vandyke beard[N] เคราแหลมและสั้น, Syn. Vandyke
bearded axe wound[SL] ช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beardedมีขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
eating junk food, wearing fake beards, and we found your costume in the garbage outside.สวมหนวดปลอม เราเห็นชุดนาย ในถังขยะด้านนอก Superhero Movie (2008)
- That looks like Osama bin Laden's beard.- อย่างกับหนวดโอซามา บิน ลาเดนเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Then why in the name of Chaucer's beard are you ringing?งั้นถามจริงๆ เหอะ มากดกริ่งบ้านผมทำไมเนี่ย Inkheart (2008)
Beards and bedsteads!พับผ่าซิ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It's the beard. It makes me look like Santa.มันเป็นเครา มันทำให้ผมดูเหมือนซานต้าเลย The Love Guru (2008)
And I'll tear your beard!..ยังกะพวกข้างถนน Gomorrah (2008)
That bearded bum!ฉันจะพก 2 กระบอก Gomorrah (2008)
Beard. Six feet. Tattoo right hand, moon and star.ไว้เครา ส่วนสูงหกฟุต มีรอยสักแขนขวารูปดาวและพระจันทร์ Taken (2008)
Beard. Six feet. Tattoo right hand, moon and star.ไว้เครา สูงหกฟุต รอยสักรูปดาวกับพระจันทร์มือขวา Taken (2008)
He had red hair and a beard. He was wearing a green suit with brass buttons.สูงราวๆ30เซ็น Bedtime Stories (2008)
/Whose beard was /white as snowตบมือแสดงความนับถือเขาหน่อยครับ Bedtime Stories (2008)
What, you blew it with your own chick so you gotta run around playing beard with someone else's?อะไร, คุณพลาดโอกาสมัน ด้วยตัวเธอเอง สาวน้อย.. ดังนั้นคุณก็วิ่งไปรอบ ๆ และเล่นอย่างกล้างหาญกับใครสักคน? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Thinking about growing a beard.คิดถึงเครายาวๆเท่ๆ The Beginning of the End (2008)
You'd look weird with a beard, dude.นายดูอุบาทวะ เวลามีเครานะ เพื่อน The Beginning of the End (2008)
Uh, tall, Black. He had a beard.อืม,สูง,ผิวดำ แล้วก็มีเครา Safe and Sound (2008)
# I know the dirty beard ha-ha-hangs ## I know the dirty beard ha-ha-hangs # 500 Days of Summer (2009)
- Kathy with the beard?เคธี่ที่มีหนวด? Confessions of a Shopaholic (2009)
The man with the beard came to see me. He is not your friend.ผู้ชายที่มีหนวดมาหาผม เขาไม่ใช่มิตรของคุณ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Cut the infomercial on the bearded loser.หยุดพูดเรื่อง เจ้าหนวดขี้แพ้นั่นก่อน Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'm short and occasionally have dandruff in my beard.ฉันเตี้ย และมีโอกาสที่จะเป็นรังแคที่หนวด Chuck Versus the Best Friend (2009)
You have dandruff in your beard?นายมีรังแคที่หนวดด้วยเหรอ? Chuck Versus the Best Friend (2009)
If you let me in, I promise to help you save the bearded loser.ถ้านายให้ฉันเข้าไป ฉันสัญญา ว่าจะช่วยนายให้ช่วยชีวิตเจ้าหนวดขี้แพ้นั่น Chuck Versus the Best Friend (2009)
He has a beard like yours.เขามีเคราเหมือนคุณ Chuck Versus the Beefcake (2009)
- The bearded buffoon sleeps au naturel.ด้วยความเคารพ แต่ไม่ใช่บนโซฟาของฉันนะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Get your little merry band of misfits to behave, and I'll be out of your dirty beard forever.จงทำให้พวกแปลกๆของนาย ปฏิบัติตามกฎ และฉันจะไปจาก หนวดเคราโสโครกของนาย Chuck Versus the First Kill (2009)
Your big gay beard.แฟนบังหน้าเกย์ Showmance (2009)
A beard?[SP]หมวกสูงๆ [SP]สูงมากๆ Fallen Idols (2009)
Beard. [SPEAKS spanish]อะไรนะ คณหมายถึง อ่า... Fallen Idols (2009)
Yeah, yeah, yeah, with the beard.ใช่คนที่มีเครานั่นรึเปล่า? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Dislikes beards and... yeah, I was done talking.ไม่ชอบเคราและ... ผมกำลังพูดจบเลย Politics of Human Sexuality (2009)
Merlin's beard!เคราเมอร์ลินเป็นพยาน ! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Merlin's beard!เคราเมอลิน! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Hi! Merlin's beard, Harry!สวัสดี เคราเมอร์ลินเป็นพยาน แฮรี่! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Merlin's beard. Is that an actual Acromantula?เคราเมอร์ลินเป็นพยาน นั่นมันอะโครมันทูล่า จริงๆหรือ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Merlin's beard, Tom. Isn't it bad enough to consider killing one person?เมอร์ลิน ทอม มันร้ายเกินไป ฆ่าคนคนเดียว ยังแย่ไม่พออีกเหรอ? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The ones with the beards.คนที่มีเครา Brothers (2009)
An alibi, a beard.ข้อแก้ตัว? แพะรับบาป? Sherlock Holmes (2009)
Oh she turns fat and has a beard...เธอจะอ้วนท้วมขึ้น โอ้.. จะมีเครา... Sherlock Holmes (2009)
I didn't have a beard when you left. [giggles]ฉันไม่ได้มีหนวด ตอนที่นายไปนะ When in Rome (2010)
Tell that to the beard I'll be growing.- หนวดเคราฉันจะต้องขึ้นครึ้ม Sex and the City 2 (2010)
I speak of the bearded one.ฉันพูดออกมาจากเครา Chuck Versus the Pink Slip (2010)
If the beard... if the scarce-bearded Caesar hath not sent you his powerful mandate...หากหนวด หากซีซ่าหนวดยาว Hath not sent you his powerful mandate... The Glamorous Life (2010)
You know, uh, maybe just run a comb through my beard.แค่แวะไปหวีหนวดหน่อย Chuck Versus the Three Words (2010)
Bearded bogey incoming.เจ้าหนวดกำลังเข้าไป Chuck Versus the Three Words (2010)
You made the mistake of telling us the bearded fella's your best friend.นายพลาดแล้ว ที่บอกเรา ไอ้หนวดเพื่อนรักนาย Chuck Versus the Beard (2010)
Um, so if Sarah is your handler, does that make her your beard?เอ่อ งั้นถ้าซาราห์ เป็นผู้ดูแลนาย แสดงว่า นายคบเธอบังหน้าใช่ไหม Chuck Versus the Beard (2010)
About the beard.เรื่องเครานี่ Voyage of Temptation (2010)
Well, mostly i was his beard for all his family functions.คือ จริงๆแล้วฉันเป็นไม้กันหมาให้เขาตอนไปหาพ่อแม่น่ะ Lovely (2010)
They're gonna make me shave my beard.พวกเขาจะต้องบังคับให้ฉันโกนหนวด Chuck Versus the Role Models (2010)
Oh, it's from the cook with the long beardอันนี้มาจากกุ๊กเครายาว Communication Studies (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beardHe grew a beard to look more mature.
beardHe grew a beard while he was on holiday.
beardHe thought of growing a beard but gave that up.
beardHe wears a beard.
beardHis beard made him look older by ten years.
beardI know that German with a long beard.
beardIt is pleasant to shave off my beard.
beardMy beard grows quickly.
beardPlease shave my beard.
beardPossibly because he's got a beard, he looks scary at first glance but he's really a kind man.
beardShaving off your beard took ten years off you.
beardThe beard does not make the philosopher.
beardThe bearded god had promised to return someday in the same way he had left.
beardThe manager of this store is growing a beard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวดเครา[N] beard, Example: เขาเม้มปากจนหนวดเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน
เครา[N] beard, See also: whiskers, Syn. หนวดเครา, Example: เขาเม้มปากจนเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน, Thai definition: ขนที่ขึ้นตามแก้มหรือขากรรไตร
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
ไว้หนวด[V] wear a moustache, See also: grow a beard/moustache, Syn. ปลูกหนวด, Example: เขาไว้หนวดยาวรุงรัง เพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะโกนเองหรือเข้าร้าน
ทาฐิกะ[N] beard, See also: moustache, whisker, Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครา[n.] (khrao) EN: beard   FR: barbe [f]
นกจาบคาเคราแดง[n. exp.] (nok jāp khā khrao daēng) EN: Red-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à fraise [m] ; Guêpier barbe-rouge [m]
นกจาบคาเคราน้ำเงิน[n. exp.] (nok jāp khā khrao nāmngoēn) EN: Blue-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à barbe bleue [m]
หนวด[n.] (nūat) EN: moustache = mustache (Am.) ; beard   FR: moustache [f]
หนวดเครา[n.] (nūat khrao) EN: beard   FR: barbe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEARD    B IH1 R D
BEARDS    B IH1 R D Z
BEARDED    B IH1 R D AH0 D
BEARDEN    B IH1 R D AH0 N
GRAYBEARD    G R EY1 B IY0 R D
BEARDSLEY    B IH1 R D Z L IY0
BEARDSLEE    B IH1 R D Z L IY0
BEARDMORE    B IH1 R D M AO2 R
BEARDSTOWN    B IH1 R D S T AW2 N
GRAYBEARDS    G R EY1 B IY0 R D Z
CLINKENBEARD    K L IH0 NG K EH1 N B ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beard    (v) (b i@1 d)
beards    (v) (b i@1 d z)
bearded    (v) (b i@1 d i d)
bearding    (v) (b i@1 d i ng)
beardless    (j) (b i@1 d l @ s)
greybeard    (n) (g r ei1 b i@ d)
greybeards    (n) (g r ei1 b i@ d z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Bartaxt {f}beard axe [Add to Longdo]
Barthaar {n}hair of the beard; whisker [Add to Longdo]
Bartmannkrug {m}beardman jug [Add to Longdo]
Bartschneider {m}beard trimmer [Add to Longdo]
Granne {f} [bot.] | Grannen {pl}beard | beards [Add to Longdo]
sich in die Höhle des Löwen wagento beard the lion in his den [Add to Longdo]
Kinnbart {m}chin beard [Add to Longdo]
Spitzbart {m}pointed beard [Add to Longdo]
Stoppelbart {m}stubbly beard [Add to Longdo]
Vollbart {m}full beard [Add to Longdo]
Widerhaken {m}beard [Add to Longdo]
Ziegenbart {m} | Ziegenbärte {pl}goatbeard | goatbeards [Add to Longdo]
bärtigbearded [Add to Longdo]
bartlosbeardless [Add to Longdo]
mutig entgegentreten; Trotz bieten; jdn. ansprechento beard [Add to Longdo]
Begebe dich nicht in die Höhle des Löwen.Never beard a lion. [Add to Longdo]
Rotbrust-Glanzschwänzchen {n} [ornith.]Rainbow-bearded Thornbill [Add to Longdo]
Weißbarteremit {m} [ornith.]White-bearded Hermit [Add to Longdo]
Weißbarttyrann {m} [ornith.]White-bearded Flycatcher [Add to Longdo]
Säbelpipra [ornith.]White-bearded [Add to Longdo]
Weißbartbülbül {m} [ornith.]White-bearded Bulbul [Add to Longdo]
Olivrückenbülbül {m} [ornith.]Yellow-bearded Bulbul [Add to Longdo]
Kurzbart-Honigfresser {m} [ornith.]Short-bearded Honeyeater [Add to Longdo]
Langbart-Honigfresser {m} [ornith.]Long-bearded Honeyeater [Add to Longdo]
Brauner Gabeldorsch [zool.]Forkbeard [Add to Longdo]
Bartalgen {pl} (Compsopogon)beard algae [Add to Longdo]
König DrosselbartKing Thrushbeard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
ビアデッドコリー[, biadeddokori-] (n) bearded collie [Add to Longdo]
ペガススベニハゼ[, pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
扱く[しごく, shigoku] (v5k,vt) (1) (uk) to draw through one's hand; to stroke (e.g. a beard); (2) (uk) to work someone hard [Add to Longdo]
猿麻桛(oK)[さるおがせ;サルオガセ, saruogase ; saruogase] (n) (uk) old man's beard (any lichen of genus Usnea) [Add to Longdo]
顎髭;顎鬚;顎ひげ[あごひげ, agohige] (n) beard (esp. on the chin); goatee [Add to Longdo]
顎鬚海豹[あごひげあざらし;アゴヒゲアザラシ, agohigeazarashi ; agohigeazarashi] (n) (uk) bearded seal (Erignathus barbatus) [Add to Longdo]
岩袋[いわぶくろ;イワブクロ, iwabukuro ; iwabukuro] (n) (uk) Penstemon frutescens (species of beardtongue) [Add to Longdo]
鬼田平子[おにたびらこ;オニタビラコ, onitabirako ; onitabirako] (n) (uk) Oriental false hawksbeard (Youngia japonica) [Add to Longdo]
銀目;銀眼[ぎんめ, ginme] (n) (1) (銀目 only) Edo-period unit of silver coinage; (2) steel-blue eyes (e.g. of a cat); (3) (uk) (abbr) (See 銀目鯛) silver eye (species of beardfish, Polymixia japonica) [Add to Longdo]
銀目鯛;銀眼鯛[ぎんめだい;ギンメダイ, ginmedai ; ginmedai] (n) (uk) silver eye (species of beardfish, Polymixia japonica) [Add to Longdo]
虎髭;虎鬚[とらひげ, torahige] (n) bristly beard or mustache [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
須髯[しゅぜん, shuzen] (n) beard [Add to Longdo]
生やす[はやす, hayasu] (v5s,vt) to grow; to cultivate; to wear a beard; (P) [Add to Longdo]
赤髭;赤鬚[あかひげ, akahige] (n) (1) (uk) red beard; person with a red beard; (2) (derog) Westerner; (3) (uk) Ryukyu robin (Erithacus komadori) [Add to Longdo]
蓄える(P);貯える[たくわえる, takuwaeru] (v1,vt) (1) to store; to lay in stock; (2) to have a beard; to grow a beard; (P) [Add to Longdo]
濃いヒゲ;濃いひげ;濃い髭[こいヒゲ(濃いヒゲ);こいひげ(濃いひげ;濃い髭), koi hige ( koi hige ); koihige ( koi hige ; koi hige )] (n) dense beard; thick beard [Add to Longdo]
白髭;白ひげ;白鬚[しろひげ, shirohige] (n,adj-no) (1) grey moustache; (2) white beard [Add to Longdo]
白髯[はくぜん, hakuzen] (n) (See 白髭・2) white beard [Add to Longdo]
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) [Add to Longdo]
髭面;ひげ面[ひげづら, higedura] (n) bearded face; unshaven face; hairy face [Add to Longdo]
髭鷲[ひげわし;ヒゲワシ, higewashi ; higewashi] (n) (uk) bearded vulture (Gypaetus barbatus); lammergeier [Add to Longdo]
無精ひげ;無精髭;不精髭;不精ひげ[ぶしょうひげ, bushouhige] (n) stubble; unshaven face; beard one has because one is too lazy to shave; 5-o'clock shadow [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) arista; awn; (grain) beard [Add to Longdo]
鬚虫[ひげむし;ヒゲムシ, higemushi ; higemushi] (n) (uk) (obsc) (See 有鬚動物) beard worm (any worm of phylum Pogonophora) [Add to Longdo]
鬚髯[しゅぜん, shuzen] (n) mustache and beard [Add to Longdo]
鼬魚[いたちうお;イタチウオ, itachiuo ; itachiuo] (n) (uk) goatsbeard brotula (species of ophidiiform fish, Brotula multibarbata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians, #2,843 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache, #2,843 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; necessary; must, #3,000 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; mustache, #3,000 [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair, #9,962 [Add to Longdo]
胡须[hú xū, ㄏㄨˊ ㄒㄩ, / ] beard, #24,010 [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] beard; whiskers, #24,457 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] stroke (beard), #28,830 [Add to Longdo]
须发[xū fà, ㄒㄩ ㄈㄚˋ, / ] hair and beard, #51,041 [Add to Longdo]
芒种[Máng zhòng, ㄇㄤˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] Mangzhong or Grain in Beard, 9th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th June, #73,525 [Add to Longdo]
马连良[Mǎ Lián liáng, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Ma Lianliang (1901-1966), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生, #86,065 [Add to Longdo]
谭富英[Tán Fù yīng, ㄊㄢˊ ㄈㄨˋ , / ] Tan Fuying (1906-1977), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生, #130,464 [Add to Longdo]
杨宝森[Yáng Bǎo sēn, ㄧㄤˊ ㄅㄠˇ ㄙㄣ, / ] Yang Baosen (1909-1958), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生, #139,653 [Add to Longdo]
奚啸伯[Xī Xiào bó, ㄒㄧ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ, / ] Xi Xiaobo (1910-1977), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生, #195,332 [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
四大须生[sì dà xū shēng, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩ ㄕㄥ, / ] Four great beards of Beijing opera, namely: Ma Lianliang 馬連良|马连良, Tan Fuying 譚富英|谭富英, Yang Baosen 楊寶森|杨宝森, Xi Xiaobo 奚嘯伯|奚啸伯 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] beard; surname Er [Add to Longdo]
头发胡子一把抓[tóu fa hú zi yī bǎ zhuā, ㄊㄡˊ ㄈㄚ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, / ] lit. hair and beard all in one stroke; fig. to handle different things by the same method; one method to solve all problems; one size fits all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beard \Beard\ (b[=e]rd), v. t. [imp. & p. p. {Bearded}; p. pr. &
   vb. n. {Bearding}.]
   1. To take by the beard; to seize, pluck, or pull the beard
    of (a man), in anger or contempt.
    [1913 Webster]
 
   2. To oppose to the face; to set at defiance.
    [1913 Webster]
 
       No admiral, bearded by these corrupt and dissolute
       minions of the palace, dared to do more than mutter
       something about a court martial.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of the gills; -- used only of oysters and
    similar shellfish.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top