ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be engag

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be engag-, *be engag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could I be engaged to a married man?ฉันจะหมั้นกับคนที่แต่งงานแล้วได้ยังไง Malèna (2000)
Unfortunately, it is incumbent upon me to hint that the eldest Miss Bennet is very soon to be engaged.โชคไม่ดีเลย ที่ฉันต้องบอกคุณว่า ลูกสาวคนโตของฉัน นั้นกำลังจะหมั้นในไม่ช้า Pride & Prejudice (2005)
- My informer tells me that he would be less inclined to be engaged, were it not for the presence of a certain gentleman.-คนที่เต้นด้วยก่อนหน้านี้บอกว่า ...เขาไม่อยากเต้นเลย ถ้าไม่มี... ...การปรากฏตัวของสุภาพบุรุษผู้หนึ่ง Pride & Prejudice (2005)
I thought I'd be engaged by now.ชั้นคิดว่าชั้นคงจะได้หมั้นในตอนนี้ Up in the Air (2009)
If the noose around Cale's neck is not removed within 60 seconds, a winch will be engaged, and your secret will be left hanging.เครื่องยกจะทำงาน และความลับของเขาก็จะถูกจับห้อย เคลจะอยู่หรือตาย คุณเป็นคนเลือก บ๊อบบี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
The man I'd be engaged to right now if I'd gotten a chance to say yes was kidnapped last night, and Kenya wouldn't even file a missing persons report.ชายคนที่ฉันพยายาม ตามหาอยู่ในตอนนี้ ถ้าฉันยังมีโอกาส ตอบตกลงกับเขา ถูกลักพาตัวไปเมื่อคืน Bad Blood (2010)
As I will not be engaging in this nonsense, my choice of beverage is moot.ฉันจะไม่คุยเรื่องไร้สาระนี่อีก ฉันจะเลือกเครื่องดื่มอะไรไม่สำคัญ The Lunar Excitation (2010)
So you want them to be engaged first?งั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อเรื่องการหมั้นหรือคะ? Episode #1.3 (2010)
Eva, how can you be engaged to such a pussy?อีวา เธอยอมคบกับไอ้ตุ๊ดนี่ได้ไงเนี่ย The Divide (2011)
So by tomorrow night, you'll be engaged to someone else.ฉันต้องไปงานเต้นรำเป็นล้านครั้งและเล่นสกีกับผู้หญิงคนหนึ่ง The Princesses and the Frog (2011)
I'd actually like to be engaged when it's over.ฉันอยากจะยังหมั้นอยู่ หลังจบงาน Shattered Bass (2011)
I'm a free-thinking individual who chooses not to be engaged in this discussion.ในสายตาคุณฉันไม่ใช่แค่เพื่อนจอร์จ, ใช่มั้ย? เธอกับจอร์จน่าจะลองคบกันนะ, แซลลี่ The Art of Getting By (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be engagI hope to be engaged in the export business after graduating from college.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
ติดงาน[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดธุระ, Example: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ติดธุระ[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดงาน, Example: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อติดธุระ จึงไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ทำ[V] work, See also: be engaged in, Syn. ประกอบการงาน, Example: พ่อแม่ของเขาทำสวนผลไม้ เพื่อหาเงินส่งเขาเรียน
ติดพัน[V] be engaged in/on, See also: pay attention to, occupy oneself in/with, Example: เขาติดพันกับงานจนไม่อยากหยุดไปไหนเลย, Thai definition: เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
มีธุระ[X] (mī thura) EN: be busy ; have an errand ; be engaged ; have something to do   FR: être occupé ; être affairé ; avoir à faire
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil   FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ติดนัด[v. exp.] (tit nat) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged   
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged   
ติดธุระ[v. exp.] (tit thura) EN: be busy ; be engaged ; be occupied ; be tied up with work ; be very busy with one's work ; be busily engaged ; be unable to come   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top