ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be worn away

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be worn away-, *be worn away*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be worn away มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be worn away*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สึกกร่อน[V] be worn away / down, See also: be eroded, be corroded, Syn. สึก, Example: ฟันของเขาสึกกร่อนจนเหลือแต่โคน
กร่อน[V] erode, See also: fret, corrode, wear down, be worn away, Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน, Example: ลานหินกว้างริมผาที่มีลักษณะเป็นปุ่มปมไล่เรียงอยู่เต็มพื้นที่เป็นผลจากการกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์, Thai definition: ค่อยๆ สึกหรอไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สึกกร่อน [v.] (seukkrǿn) EN: be worn away/down ; be eroded ; be corroded   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top