ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be uncomfortable

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be uncomfortable-, *be uncomfortable*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't want you to be uncomfortable around peter,ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกอึดอัดเพราะเขา There's Always a Woman (2008)
I can imagine that for some people that would be uncomfortable, but I understood;พอเข้าใจค่ะ ว่าสำหรับบางคน อาจจะไม่พอใจ แต่ดิฉันเข้าใจดีค่ะ Changeling (2008)
Jan Di might be uncomfortable staying here.อยู่ที่นี่จันดีอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ Episode #1.22 (2009)
You know, we all haven't gone out together before and I don't want it to be uncomfortable for us.เธอก็รู้ เราทั้งหมด ไม่เคยออกไป ข้างนอกด้วยกันมาก่อน และฉันไม่อยากให้พวกเรา รู้สึกไม่สบายใจ There Goes the Neighborhood (2010)
I mean, most guys would be uncomfortable being... used like this, but if you're not, then no one's getting hurt.- โล่งอกไป... หนุ่มๆ ทั่วไปมักอึดอัด เวลาถูกหลอกใช้ แต่ถ้าคุณไม่... There's No Place Like Homecoming (2010)
Why isn't Kim Sun Ah here yet? Are you going to be uncomfortable?ทำไมคิมซุนอาไม่อยู่ที่นี่เนี่ย? เธออึดอัดหรือเปล่า One (2010)
I'm going to be close with you again. We're going to be family soon, won't it be uncomfortable like this?เราควรสนิทกันอีกครั้ง อีกไม่นานก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ขืนเป็นแบบนี้คงไม่ค่อยสะดวก คุณว่างั้นไม๊ Episode #1.5 (2010)
Why did you say to me alone that I would be uncomfortable in a place like this?ทำไมถึงพูดกับข้าคนเดียว เรื่องที่ข้าจะลำบากในการพักที่นี่ ? Episode #2.7 (2011)
I left first because I thought it will be uncomfortable for you to see my face.ฉันออกไปก่อนเธอคงจะสบายใจขึ้น ที่ไม่ต้องเห็นหน้าฉัน Miss Ripley (2011)
The president... will be uncomfortable.ท่านประธาน ... ต้องรู้สึกอึดอัดแน่ Episode #1.1 (2011)
I know that the future will be uncomfortable.ผมก็รู้้ทีหลังนะครับ ว่าคุณถึงได้รู้สึกอึดอัด Episode #1.6 (2011)
Did you ask them if they'd be uncomfortable?ถามพวกเขาหรือยังว่า รู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่า Abomination (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลักอีเหลื่อ[V] be uncomfortable, See also: be awkward, be embarrassed, Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ, Thai definition: ลำบากใจ, อึดอัดใจ
อิหลักอิเหลื่อ[V] be uncomfortable, See also: be awkward, be embarrassed, Syn. อลักเอลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, อาหลักอาเหลื่อ, Thai definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ
อาหลักอาเหลื่อ[V] be uncomfortable, See also: be awkward, be embarrassed, Syn. อลักเอลื่อ, อิหลักอิเหลื่อ, อีหลักอีเหลื่อ, Thai definition: อึดอัดใจ, ลำบากใจ
น่าอึดอัด[V] discomfort, See also: be uncomfortable, make uneasy, Syn. น่าอึดอัดใจ, น่าคับอกคับใจ, Example: ผมเห็นบรรยากาศในบ้านของเขาแล้ว น่าอึดอัดที่สุด, Thai definition: รู้สึกไม่คล่องหรือไม่ปลอดโปร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top