ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be proficient in

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be proficient in-, *be proficient in*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be proficient in มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be proficient in*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
แตกฉาน[V] be proficient in, See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนได้อย่างกระจ่าง
แก่กล้า[V] be proficient in, See also: be highly skillful in, excel at/in, be strong, be vigorous, be robust, Syn. เก่ง, เข้มแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: วิชาของเขาแก่กล้าขึ้นทุกวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top