ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be naive

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be naive-, *be naive*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I expect you to be naive about hair, makeup, and fashion, but about this?ฉันหวังว่าเธอจะไร้เดียงสากับผม การแต่งหน้า และแฟชั่น แต่นี่อะไร School of Hard Knocks (2011)
You see, I had to pretend to be naive all along, that must've made me go mad.ทำเป็นไม่รู้เรื่อง มันกำลังทำให้ผมเป็นบ้า Love Now (2007)
At least they'll be naive enough not to run off on you.อย่างน้อยพวกนี้ก็ไร้เดียงสาเกินกว่าจะหนีจากนาย Innocent Steps (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา[V] be innocent, See also: be naive, be childlike, be artless, be simple, be credulous, be ingenuous, be unworldly, Example: ดูเขายังไร้เดียงสา ทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้
หลงเชื่อ[V] be naive, See also: trust easily, Syn. เชื่อ, Example: อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆ โดยไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
อ่อนต่อโลก[V] be innocent, See also: be naive, be guileless, be unsophisticated, Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา, Ant. เชี่ยว, ช่ำชอง, Example: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก, Thai definition: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก
อ่อนต่อโลก[V] be innocent, See also: be naive, be guileless, be unsophisticated, Syn. อ่อน, ไร้เดียงสา, Ant. เชี่ยว, ช่ำชอง, Example: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก, Thai definition: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top