ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be embarrassed

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be embarrassed-, *be embarrassed*, be embarrass, be embarrasse
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now I know my own strength, and I shall never again be embarrassed by his coming.ตอนนี้ฉันรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแล้ว และฉันไม่ควรจะเขินอายอีกถ้าเขามา Episode #1.6 (1995)
Imagine if I'd be embarrassed myself?สมมุติว่าฉันต้องอับอายขายหน้าล่ะ? Show Me Love (1998)
I don't want to be embarrassed in front of Jason too!หนูไม่อยากให้พ่อทำอะไรโง่ๆอีก อย่าทำโดยเฉพาะต่อหน้าเจสัน เข้าใจมั้ย House of Fury (2005)
Yeah,but he's gonna be embarrassed about it,so let's not mention it.เป็นเช้าที่แย่ซะนะ? L.D.S.K. (2005)
I won't be embarrassed of you if you come into my life again.ฉันจะไม่รังเกียจคุณอีก ถ้าคุณเข้ามาในชีวิตของฉัน Dasepo Naughty Girls (2006)
She can call me whatever she wants. I'm not gonna be embarrassed by it.เธอสามารถเรียกฉันสำหรับอะไรก็ตามที่เธอต้องการ ฉันจะไม่กระอักกระอ่วนใจกับมัน Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
After listening to leo, I'd be embarrassed to tell you.พอฟังเรื่องของลีโอ ผมก็รู้สึกอายที่จะพูดน่ะครับ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
That's nothing to be embarrassed about;มันไม่มีอะไรที่ต้องน่าอายนะครับ Changeling (2008)
I got nothing to be embarrassed about.ผมไม่มีอะไรให้ต้องอาย Pineapple Express (2008)
You got nothing to be embarrassed about.คุณไม่มีอะไรที่ต้องอายเลย Rose's Turn (2009)
Don't be embarrassed about what you are.อย่าอายในสิ่งที่คุณเป็น Scratches (2009)
Why be embarrassed about pleasure and laughter?จะอายทำไมกับความสุขกับเสียงหัวเราะ? I Will Rise Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be embarrassedEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักอ่วน[V] be awkward, See also: be embarrassed, Syn. กระอักกระอ่วน, พิพักพิพ่วน
อางขนาง[V] be embarrassed, See also: be shy, be bashful, Syn. ขวยเขิน, อาย, Ant. กล้า
แดยัน[V] be embarrassed, See also: have a condition of bewilderment or embarrassment, feel uneasy, Syn. แทบขาดใจ, ใจจะขาด
กระดาก[V] be embarrassed, See also: feel diffident or bashful, shy, coy, be abashed, Syn. ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจ, อาย, เหนียมใจ, Example: ฉันรู้สึกกระดากมากที่จะเอ่ยปากขอยืมเงินจากเพื่อน, Thai definition: ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำเพราะเกรงจะได้รับความอับอาย
กระดากอาย[V] be embarrassed, See also: feel shy, be abashed, be shamed, Syn. อาย, กระดาก, Example: สิ่งที่เขากระทำต่อเธอทำให้เขากระดากอายเหลือเกิน
เจื่อน[V] be embarrassed, See also: be abashed, shy off, be discountenanced, Syn. เก้อ, กระดาก, Example: เมื่อผมให้ข้อเท็จจริงกับเขาแล้วเขาก็เจื่อนไป, Thai definition: วางหน้าไม่สนิท
เก้อ[V] be embarrassed, See also: be ill at ease, feel awkward, be fazed, be abashed, be discomfited, Syn. อาย, กระดาก, เก้อเขิน, Example: เธอไม่เข้าใจที่เขาพูดเลยแต่ไม่ทักท้วง เพราะเกรงว่าเขาจะเก้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
เจื่อน[v.] (jeūoen) EN: be embarrassed ; shy off   
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed   
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid   FR: être timide
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhūang) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed   FR: être intimidé ; se tapir

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
困る[こまる, komaru] (v5r,vi) to be troubled; to be worried; to be bothered; to be embarrassed; to be stumped; (P) [Add to Longdo]
恥をかく[はじをかく, hajiwokaku] (exp,v5k) to be embarrassed; to lose face [Add to Longdo]
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]
返答に詰まる[へんとうにつまる, hentounitsumaru] (exp,v5r) (See 返答に窮する) to be embarrassed for a reply [Add to Longdo]
返答に窮する[へんとうにきゅうする, hentounikyuusuru] (exp,vs-s) (See 返答に詰まる) to be embarrassed for a reply; to be at a loss for a reply [Add to Longdo]
問うは一時の恥問わぬは末代の恥[とうはいっときのはじとわぬはまつだいのはじ, touhaittokinohajitowanuhamatsudainohaji] (exp) (id) Better to ask and be embarrassed than not ask and never to know [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top