ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bauelement

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bauelement-, *bauelement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bauelement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bauelement*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, yes, he's a good operative.Wie Sie sagten, ein gutes BauelementThe Return of the Tall Blond Man (1974)
This morning, at exactly 5:18 a. m here at ICON's Institute for Data Analysis we installed the final module on the artificial intelligence system which we call Proteus Four.Heute morgen, um genau 5: 18 Uhr, haben wir hier im icons Institut für Datenauswertung das letzte Bauelement des künstlichen Intelligenz-Systems namens Proteus 4 installiert. Demon Seed (1977)
The hardware had been sitting in an airplane hangar for over a month.Die Bauelemente lagen einen Monat in einem Flugzeugträger. The American President (1995)
The compositional elements of this DNA chain are like ours.Die Bauelemente dieses DNS- Strangs sehen genauso aus wie unsere. The Fifth Element (1997)
Next item: components in our factor are coming up short.Nächster Punkt... die Bauelemente unserer Vertreter kommen zu kurz. Minute Changes (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauelement {n} | ladungsgekoppeltes Bauelement | oberflächenmontierbares Bauelementmodule; device | charge coupled device (CCD) | surface mounted device (SMD) [Add to Longdo]
Bauelement {n}prefabricated building unit [Add to Longdo]
Bauteil {n}; Bauelement {n} | Bauteile {pl}; Bauelemente {pl} | elektronische Bauelemente | explosionsgeschütztes Bauelement | mechanisches Bauteil | mechanische Bauteile | steckbare Bauelemente | steckkraftloses Bauelementcomponent; structural element | components; structural elements | electronic components | explosion-proof component | mechanical component | mechanical components | plug-in components | zero insertion force component [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bauelement /baueːleːmɛnt/ 
   module

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top