ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barony

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barony-, *barony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barony(n) ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barony (n) bˈærəniː (b a1 r @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herrschaftsgebiet { n } | Herrschaftsgebiete { pl }barony | baronies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barony \Bar"o*ny\, n.; pl. {Baronies}. [OF. baronie, F.
   baronnie, LL. baronia. See {Baron}.]
   1. The fee or domain of a baron; the lordship, dignity, or
    rank of a baron.
    [1913 Webster]
 
   2. In Ireland, a territorial division, corresponding nearly
    to the English {hundred}, and supposed to have been
    originally the district of a native chief. There are 252
    of these baronies. In Scotland, an extensive freehold. It
    may be held by a commoner. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barony
   n 1: the estate of a baron
   2: the rank or dignity or position of a baronet or baroness
     [syn: {baronetcy}, {barony}]
   3: the domain of a baron

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top