Search result for

baned

(888 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baned-, *baned*, ban, bane
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา baned มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *baned*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
bank ( ) ธนาคาร
Geldautomat {m}; Bankomat {m} (n phrase name ) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก
บรรพต[banpot] (n ) mountain
See also: S. ภูเขา,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ] (n ) เถ้าแก่

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ban[VT] ห้าม, See also: สั่งห้าม, Syn. veto, bar
ban[N] คำสั่งห้าม, See also: การห้าม, Syn. taboo, prohibition
band[N] วงดนตรี, See also: แตรวง, Syn. troupe
band[N] กลุ่มคน, See also: พวก, คณะ, Syn. troop, group
band[VT] ผูก, See also: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด, Syn. bond
band[N] เชือก, Syn. ribbon, rob
band[N] สายคาด, See also: สายรัด, แถบ, Syn. strip
band[VT] คาดด้วยผ้าแถบ, See also: ผูกด้วยผ้าแถบ, Syn. tap
band[N] แถบคลื่นความถี่, See also: แถบคลื่นวิทยุ, Syn. waveband
band[N] พันธะ, See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด, Syn. bond
bane[N] สิ่งที่ก่อให้เกิดความตายหรือความเสียหาย, Syn. bugaboo, nuisance
bang[N] เสียงดังมาก, See also: เสียงระเบิด, เสียงปัง, ลั่นดังปัง, , Syn. blast, roar
bang[N] การตีอย่างแรง, See also: การฟาด, Syn. whack
bang[N] ความสนุก, Syn. enjoyment
bang[VT] ตีอย่างแรง, See also: ฟาด, Syn. whack, slam
bang[VT] ปิดอย่างแรง, See also: กระแทกปิด, ปิดดังปัง, Syn. slam
bang[VI] ทำเสียงดังปึงปัง, See also: ทำกระแทกกระทั้น, Syn. clatter
bang[ADV] กะทันหัน, See also: อย่างไม่คาดฝัน, Syn. suddenly
bang[N] การระเบิดของพลังงาน, Syn. bomb, explosion
bang[VT] ตัดผมม้า, See also: ตัดผมปรกหน้าผาก
bang[N] ผมม้า, See also: ผมปรกหน้าผาก, Syn. fringe
bank[N] ธนาคาร
bank[N] เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน, See also: เงินพนัน
bank[N] ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน, See also: สิ่งที่สำรองเอาไว้
bank[VT] เอาเงินฝากธนาคาร, See also: เอาเงินเข้าธนาคาร, Syn. deposit, Ant. withdraw
bank[VT] สะสม
bank[N] ตลิ่ง, See also: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง, Syn. embankment, levee
bank[N] หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล), See also: ที่ตื้นเขิน
bank[N] ที่ลาดชัน, See also: การลาดเอียง
bank[N] ทิวยาว, See also: เทือก, แถว, แนว
bank[VT] เอามากอง, See also: ทำให้เป็นกอง
bank[VT] ทำให้เอียง, See also: (เครื่องบิน) เอียงเล็กน้อย
bank[VT] ใส่ขี้เถ้าลงในไฟเพื่อให้ความร้อนลดลงและไหม้ช้า
banal[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
bandy[ADJ] (ขา) โค้งออกด้านนอก, See also: (ขา) โก่ง, Syn. bowlegs
banjo[N] แบนโจ (เครื่องดนตรี)
urban[ADJ] เกี่ยวกับเมือง, See also: ในเมือง, Syn. suburb, Ant. rural
urban[ADJ] เป็นลักษณะของเมือง, See also: ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง, Syn. suburb, Ant. rural
banana[N] กล้วย
bandit[N] ผู้ร้าย, See also: โจร, Syn. highwayman, thief
banger[N] ไส้กรอก
bangle[N] สร้อยข้อเท้าหรือข้อมือ, See also: กำไล, Syn. bracelet
banish[VT] เนรเทศ, Syn. ostracize, Ant. admit, desegregate
banker[N] นายธนาคาร, Syn. financier
banker[N] เจ้ามือ, See also: เจ้ามือการพนัน
banker[N] แท่นทำงาน, See also: แท่นแบบของงานแกะสลักหิน หรือก่ออิฐ
banner[N] ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner[ADJ] ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner[N] พาดหัวข่าว, Syn. headline
bantam[N] ไก่ชนิดหนึ่ง, See also: ไก่แจ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
albania(แอลเบ' เนีย) n. ประเทศอัลบาเนีย
albanian(แอลเบ' เนียน) adj., n. เกี่ยวกับประเทศอัลบาเนีย, ภาษาอัลบาเนีย
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่ง
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
banana(บะแนน'นะ) n. กล้วย,พืชกล้วย
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
bang(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสียงระเบิด,การทุบอย่างแรง,การชนหรือกระทบอย่างแรง,การเคลื่อนไหวทันที,ความยินดีอย่างกะทันหัน,การร่วมเพศ vt.,vi. กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง adj. ดังตูม,ดังฉับพลัน,โดยตรง,ถูกต้อง, Syn. wallop
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
bangkok(แบง'คอค) n. กรุงเทพ,บางกอก
bangla desh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
bangladesh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
bangle(แบง'เกิล) n. กำไลมือ,กำไลเท้า,กำไล
bangtail(แบง'เทล) n. ม้าแข่ง
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile ###A. retain
banister(แบน'นิสเทอะ) n. ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง, Syn. balusters
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank annuity)n. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
bank housen. ธนาคาร
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
bank paperธนบัตร,ดราฟท์,หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร,เจ้ามือbanking การธนาคาร
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
ban(n) การห้าม,การประกาศห้าม,การสั่งห้าม
ban(vt) ห้าม,สั่งห้าม,ประกาศห้าม
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
banana(n) กล้วย
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
band(vt) มัด,ผูก,รัด,รวมกลุ่ม
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
bandsman(n) นักดนตรี
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
bang(n) เสียงดัง,เสียงระเบิด
bangle(n) กำไล,กุณฑล
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่
banister(n) ลูกกรง,ราวบันได,ราวระเบียง,ราวเฉลียง
banjo(n) แบนโจ
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
banker(n) นายธนาคาร
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
bantam(n) ไก่แจ้,ไก่เตี้ย
banter(n) การล้อ,การล้อเล่น,การหยอกเย้า
banter(vt) ล้อ,ล้อเล่น,หยอกเย้า
banyan(n) ต้นมะเดื่อ,ต้นไทร
banzai(int) ทรงพระเจริญ
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน
disband(vt) ทำให้สลาย,แยกย้าย,ทำให้กระจายไป,เลิก,ปลดประจำการ
disturbance(n) การรบกวน,การทำให้ยุ่ง,การทำให้ไม่สงบ
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
husband(n) สามี,ผัว,พ่อบ้าน
husband(vt) ดูแล,เป็นสามีของ,เพาะปลูก,ควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provable debts in bankruptcyหนี้ที่อาจพิสูจน์ได้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probangพู่แยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plaster of Paris bandageผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
publication of bannsการประกาศชื่อผู้จะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
passbandแถบความถี่ผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower sidebandแถบความถี่ข้างด้านต่ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
L-bandแถบความถี่แอล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law of bankruptcyกฎหมายลักษณะล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land abandonedที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural-urban fringeรอยต่อชนบทกับเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural-urban fringeรอยต่อชนบทกับเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rural-urban migrationการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rurbanกึ่งเมืองกึ่งชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rurbanizationการทำให้มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท, การทำให้เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard; banner; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ship's husbandผู้แทนเจ้าของเรือตามเมืองท่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sandbankดอนทรายใต้น้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
savings bankธนาคารออมสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spurious bank-billตั๋วเงินที่ลงลายมือชื่อโดยปราศจากอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
screamer; bannerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburban zoneเขตชานเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburban zoneเขตชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
suburbanizationการทำให้เป็นชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
semi-urban populationประชากรกึ่งเมืองกึ่งชนบท [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spiral bandageการพันผ้าแบบเกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sidebandแถบความถี่ข้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
out-of-band signalingการให้สัญญาณนอกแถบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal disturbanceการสบ(ฟัน)สะดุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
overbank depositสิ่งทับถมน้ำล้นฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
order of discharge (of a bankruptcy)คำสั่งศาลให้ยกเลิก (การล้มละลาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
onus probandi (L.)ภาระการพิสูจน์, หน้าที่นำสืบ [ดู burden of proof] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abanare (L.)เปิดเผยการกระทำความผิดอาญาที่ซ่อนเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonmentการสละ, การละทิ้ง, การทิ้ง, การทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorbanceความดูดกลืนรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absorbant; absorbentสารดูดกลืน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
adjudged bankruptบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of bankruptcyการกระทำที่เป็นเหตุให้ฟ้องล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute contrabandยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute contrabandของต้องห้ามเด็ดขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of a public officeการทิ้งหน้าที่ราชการ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of childrenการทอดทิ้งเด็ก (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banned bookหนังสือต้องห้าม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Banned bookหนังสือต้องห้าม
Banned book หมายถึง หนังสือต้องห้าม เป็นหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ถูกห้ามหรือถูกระงับโดยสถาบันทางศาสนาหรือโดยรัฐบาลด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องคัดค้านหรือเป็นอันตราย โดยทั่วไปเป็นด้วยเหตุผลทางศาสนา ทางการเมือง หรือทางสังคม (เช่น The Grapes of Wrath, Leaves of Grass การปฏิวัติของจีน หลักลัทธิเลนิน) หนังสือต้องห้ามเป็นหนังสือที่ถูกห้ามนำเข้าไปไว้ในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือห้องเรียน เนื่องจากมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการโต้แย้ง การท้าทายในทางการเมือง ทางศาสนา หรือทางสังคม ในอดีตหนังสือต้องห้ามหลาย ๆ เล่มถูกเผาหรือถูกปฏิเสธการพิมพ์ การครอบครองหนังสือต้องห้ามถูกมองว่าเป็นการกระทำที่เป็นกบฏ หรือเป็นผู้มีความคิดเห็นนอกรีต ซึ่งบางครั้งอาจมีโทษทางกฎหมายถ้าละเมิด อย่างไรก็ตาม บางครั้งการห้ามก็อาจได้รับการยกเลิกได้เมื่อมีการท้าทายกันในศาล และศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการห้าม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะ
การสละทิ้งหลุมเจาะ เนื่องจากเป็นหลุมแห้งไม่พบปิโตร [ปิโตรเลี่ยม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Agricultural bankธนาคารเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Cooperative bankธนาคารเพื่อการสหกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]
Development bankธนาคารเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Bankธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank acquisitionการซื้อกิจการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank creditสินเชื่อธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank depositเงินฝากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banker's commercial creditสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank-Fund Collaborationธนาคารโลกร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Bank holding companyบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อควบคุมธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankingการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banking lawกฎหมายการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Banking systemระบบการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank loanเงินกู้จากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank mergerการควบคุมกิจการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Bank reserveเงินสำรองของธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Bank stockหุ้นธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Central bankธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Retail bankingการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย, การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย [เศรษฐศาสตร์]
Rural banking systemระบบธนาคารชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Urban conditionสภาพของเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban developmentการพัฒนาเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban economicsเศรษฐศาสตร์เมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban planningการวางผังเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Urban sociologyสังคมวิทยาเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Investment Bankวาณิชยกิจ
มุ่งไปที่การออกหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น และหุ้นกู้ และนำหลักทรัพย์นั้นไปขายให้กับลูกค้าของบริษัท [ธุรกิจ]
Commercial Bankสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการรับฝากเงิน [ธุรกิจ]
Mutual fund for resolving capital problem of commercial banksกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน [ตลาดทุน]
Investment bankธนาคารการลงทุน
สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investment bankerธนาคารการลงทุน
สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุน
ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Abandoned childrenเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Albaniaแอลเบเนีย [TU Subject Heading]
Art, Albanianศิลปะแอลเบเนีย [TU Subject Heading]
Art, Bangladeshiศิลปะบังกลาเทศ [TU Subject Heading]
Art, Cubanศิลปะคิวบา [TU Subject Heading]
Art, Lebaneseศิลปะเลบานอน [TU Subject Heading]
Arts, Albanianศิลปกรรมแอลเบเนีย [TU Subject Heading]
Arts, Cubanศิลปกรรมคิวบา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
banana (n) กล้วย
See also: S. banana, A. banana, R. banana
banana (n) กล้วย
Bangkok[แบง ค๊อก] (n) กรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทย
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
Bank for International Settlements (org ) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
Bank of Ayudhya (org ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
bankai (vi vt ) บังไค (ตราสวัสดิกะ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลก ถูกคิดค้นขึ้นโดยฮิตเลอร์ หรือ คำที่ใช้ในการ ปลดปล่อยพลังของเหล่ายมฑูต ในการ์ตูนเรื่อง Bleach Ex: ปลดปล่อยสวัสดิกะ - จงโปรยปรายเซมบงซากุระคาเงโยชิ หรือ บังไค เซมบซากุระคาเงโยชิ นั่นเอง
Image:
Bankgok Bank (org ) ธนาคารกรุงเทพ
banter (n ) มุขตลก
Climatic aspects in urban design—a case study (n vi vt modal ver) Climatic aspects in urban design—a case study Isaac G. Capeluto, , A. Yezioro and E. Shaviv Faculty of Architecture and Town Planning, Technion—Israel Institute of Technology, 32000, Haifa, Israel Received 11 December 2001; revised 13 February 2002; accepted 21 February 2002.; Available online 4 April 2002. Abstract We present a case study of a design of a new business district in Tel Aviv city. In this work climatic aspects were taken into consideration in the very early design stages. For that purpose, two models SustArc (Proceedings of the ISES 1997 Solar World Congress, Taejon, Korea, 1997, p. 148) and FLUENT 5.0.2 (Fluent's User's Guide, Fluent Inc., NH, USA, 1999) were applied in order to achieve solar and wind rights. The new business district was designed as a high-density urban area and is located near an old low-rise residential quarter. SustArc was used as a design tool to create the solar envelope that shows the maximum available volume in which it is possible to build without violating the solar rights of existing residential neighborhood, the main avenues and the pedestrian sidewalks. FLUENT, on the other hand, was implemented as an evaluative tool, in a trial and error method, until a design solution could be achieved, in which the wind rights of the residential neighborhood were preserved, while ensuring tolerable winds inside the business district. The paper presents the process of sun and wind controlled planning, as well as the recommendations. Author Keywords: Solar rights; Wind rights; Urban design; Design tools Article Outline 1. Introduction 2. Sun, winds and urban design 3. Planning control for sun and winds in a new business district 4. Planning control for sun access 5. Planning control for wind access and protection 6. Summary and conclusions Acknowledgements References 1. Introduction During the conceptual design phase of urban districts, the designer deals with different geometrical characteristics related to the building's height and width, in relation to the open spaces and the pedestrian sidewalks. New buildings may create a different microclimate, like changing the wind regime and shading of existing neighborhoods, as well as in the new district. To protect solar rights, as well as wind rights, is a complex task. Moreover, tolerable winds should be achieved along the pedestrian sidewalks. The determination of a preferable design solution becomes specially complicated due to mutual influences. On the other hand, ignoring the solar rights at the stage of the preparation of the master plan may cause discomfort conditions around the buildings beyond repair. Different design tools for solar insolation conscious design were developed. We can classify these tools into generation tools and evaluation tools. The generative design tools aid to define the proper geometry. Some examples are [1, 2, 3, 4, 5 and 6] for determining solar rights. These tools generate nomograms that present all possible solutions to a given problem. These nomograms are called “Solar Envelopes”. The evaluation tools, on the other hand, analyze the performance of a given design. Some examples are Kroner and Abrey [7], Yezioro and Shaviv [8 and 9] and Capeluto and Shaviv [5] for evaluating solar rights for buildings and in open spaces among them. Heliodons are also used to evaluate the proposed design, namely a scaled down 3D physical model examined in the laboratory. For microclimate and wind rights conscious design, there are today only evaluative design tools. These are either wind tunnel studies, or computational fluid dynamics (CFD) simulation tools. The CFD models are very powerful, require heavy calculations, but provide detailed results that can show clearly the defects in suggested designs. As a result, new design alternatives may be thought of and re-evaluated, until a good and satisfactory design is achieved. In the design of the new business district in Tel Aviv (Fig. 1), we have used SustArc, as the design tool to evaluate the proposed design (Fig. 2). We have also used SustArc to create the solar envelope that shows the maximum available volume in which it is possible to build while keeping the solar rights of the existing neighborhood (Fig. 5). We used FLUENT to evaluate the existing situation, the proposed solution and the mitigation design, in which the wind rights to the residential neighborhood were preserved, while ensuring tolerable winds along the pedestrian sidewalks ( Fig. 8 and Fig. 9). The paper presents the design process along with the different design tools implemented to create the solutions and to simulate and evaluate the proposed design. Using these tools we could develop rules and design guidelines that ensure proper insolation and ventilation in the existing residential neighborhood as well as creating good microclimatic conditions inside the new business district. Display Full Size version of this image (63K) Fig. 1. An aerial view of the business district. Display Full Size version of this image (24K) Fig. 2. Sun-view presenting the shading of the main green avenue (the area adjacent to the tall buildings from the right) and the residential neighborhood (the long square on the right). 2. Sun, winds and urban design There are many places in which urban design take into consideration solar rights and winds protection. Let us mention a few: New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh and San Francisco, in the USA, Calgary, Edmonton, Halifax, London, Montreal, Ottawa and Toronto, in Canada [10]. Many tall buildings were built during the past in all of the above cities. These tall buildings caused different problems, like shading, loss of daylight, and creation of strong winds around the tall buildings on one hand, and at the same time avoid good ventilation by creating wind stagnation at some parts around them. From the accumulating experience, the city leaders and designers recognized the need to control the changes in the microclimatic conditions created by a proposed design. In many cities, large projects, including tall buildings, require wind studies, as well as shading evaluation. Nevertheless, in most places, the planning control for wind protection and solar insolation are not mandatory and are not imposed by standards, but rather open to negotiations with the developers. Defining urban standards can be carried on along three different approaches [10]: Prescriptive and descriptive standards, in which the exact physical solution is given. For example, the specific maximum height of buildings in the inner city neighborhood of San Francisco is dictated along with the angle of the slope of a plan that cut the upper floors further from the street. Performance standards, in which the expected performance of the design is given. For example, Boston zoning ordinance dictates for some downtown areas, that “No net increase in shadow is permitted between 8 a.m. and 2.30 p.m.”. In San Francisco for example a performance standard is set for the maximum allowed wind velocity so that “a building form which causes wind speeds to exceed 11 miles/h in areas where people walk and 7 miles/h in areas where people sit, should not be used”. Discretionary review, in which a comprehensive study is required as part of the environmental impact study (EIS) process. For example, in New York, sponsors of large development projects are required to conduct wind studies. The expected wind velocities in new or existing open spaces shall not exceed the mean wind velocity in existing comparable open spaces. There are not yet urban standards and legislation in Israel about how much a building can shade neighboring buildings, open spaces, or what is the maximum allowed wind speed. As for solar rights, we were contracted to develop legislation [11] and we hope that our future recommendations will be imposed. However, in many cities, the Israeli ministry of the environment demands from every developer, who intends to build high-rise buildings, a discretionary review for winds and shading, as part of the EIS. As there are not yet urban standards, the results of the study are not always imposed on the project. The shading study is usually an evaluation process, carried by different computer codes, while the wind assessment is in most cases a wind tunnel study. In the following chapter we shall demonstrate the approach to deal with planning control for sun access and wind access and protection [12] that was carried out in the design of a new business district in Tel Aviv. 3. Planning control for sun and winds in a new business district A new business district is being planned in the heart of Tel Aviv on an area of 250,000 m2. The urban density was changed from 200% to 450%. As a result, the developers wish to build in the area many high-rise buildings 40 stories and above. Existing low-rise residential buildings that surround this new business district will be affected by the high-rise buildings (see Fig. 1). The new master plan of this district was not approved yet, and the residents of neighboring communities can submit objections to the new plan, which they did. The designers of the Tel Aviv City planning department produced a 3D model of the site, in which they assumed that all developers would build the maximum allowed (a likely outcome). The model allows the visualization of the spatial drawbacks in the preliminary design. In particular, it was found that the new buildings create a high wall that would deprive the sun and winds (coming mainly from west) from the existing buildings (Fig. 2). Therefore, the designers of Tel Aviv City planning department decided to adopt certain rules for the design of this new business district so as to ensure sun and winds in the existing residential neighborhood. The Tel Aviv climate is hot and humid, and the sea breeze helps in summer to bring about thermal comfort in open spaces, as well as indoors. Therefore, the proposed high-rise buildings should not block the sea breeze. Moreover, tall buildings can create strong winds at the foot of the buildings. This fact complicates the situation, as near tall buildings the wind velocity may change very fast from extremely strong wind to no breeze at all. The sun in Tel Aviv is undesirable in summer but it can cause any open space and parks to be a very pleasant and enjoyable place to stay in winter. Therefore, permanent shading, even if needed in summer, compromises winter sun. A dynamic solution, like shading open spaces and sidewalks in summer by deciduous trees that supply winter insolation, is preferred. In general, at least one pedestrian sidewalk should be exposed to winter sun to provide thermal comfort in winter. The other sidewalk, which is shaded by the building in winter, can be protected from the summer sun by permanent shading devices, or by evergreen trees. On top of it, in Israel there is a requirement by law, for every residential unit, to have solar panels for hot water. It is mandatory, therefore, that these panels will be exposed to the sun the year around. 4. Planning control for sun access “Solar Rights Envelope” defines the space of all possible solutions for the determination of a design that does not violate the solar rights of existing buildings and open spaces during a given period of the year (See Fig. 3). The model SustArc creates such an envelope [5 and 6]. Display Full Size version of this image (18K) Fig. 3. The solar rights envelope. In the design of the new business district, the use of solar envelopes was recommended to protect the solar rights. The requirement was to achieve solar access during the entire winter, between 8 a.m. and 3.00 p.m., in the residential neighborhood, as well as in the main avenue that is the only existing green open area. The solar envelope that fulfills the above requirement, as well as the obtained shape of the buildings under this envelope, are presented in Fig. 4. Display Full Size version of this image (11K) Fig. 4. The solar envelope that ensure solar rights in the existing residential neighborhood as well as in the main green open space. Although the requirements were only to ensure solar access to the residential neighborhood, we added the demand that the main two avenues from west to east will be exposed to the sun during the same period. This is in order to ensure that the morning and afternoon walk from the railway station to work, is in the sun (see Fig. 6). On top of it, we required that the main inner street parallel to the main green avenue would have solar access during lunchtime from 12.00 to 13.00. These requirements will allow the people to enjoy walking in the sun to the two avenues (A and B in Fig. 6) that lead them to the main green avenue, to have lunch in the garden, or in the planned restaurants along the green avenue. Fig. 5 presents the solar envelope that was accepted as design guidelines for the relocation or reshaping of the tall buildings in the business district. All buildings higher than this envelope (these are the buildings that can be seen above the net of the envelope) must be displaced to another location, or should be reshaped (see Fig. 6). This is a descriptive approach, in which all possible consistent solutions are given in advance. However, we mixed the descriptive approach with the performance one, by allowing some exceptions, as long as the shading caused by these buildings is not above a given standard. But, till such standard will exist, a discretionary review approach might be necessary. Display Full Size version of this image (36K) Fig. 5. The solar envelope that ensure solar rights in the existing residential neighborhoods as well as in the main avenues and streets. Display Full Size version of this image (22K) Fig. 6. The maximum allowed floors for each building, keeping solar rights in the existing residential neighborhoods as well as in the main avenues and streets. Based on these design guidelines a new scheme was suggested by the city planners, that follows the solar envelope (see Fig. 7). Until now, few tall buildings have already been relocated and reshaped, so that they will not stick out from the given solar envelope. Display Full Size version of this image (33K) Fig. 7. Design guidelines on building mass as proposed by the city planners. View from south–east. 5. Planning control for wind access and protection Contrary to other cities, where the requirements were only to protect from high wind velocity around tall buildings, the demand in our case was to ensure good ventilation to the residential neighborhood located east to the business center. The situation today is, that in the business district, most of the buildings are seven floors high and are in a very bad physical condition. Therefore, the majority of the buildings should be demolished and replaced by new ones. The only exception is the first row of buildings near the freeway that are seven floors and new. Today, one can feel in the neighboring residential quarter the good breeze coming from the west. The proposed new tall buildings, thirty floors and above, may block the breeze. As a result, the residents of this quarter objected to the new design on the ground of wind rights. The question that was raised, therefore, was what should be the ventilation corridors inside the business district tissue, so that good natural ventilation will remain in the residential neighborhood, as well as in the new business district. This fact complicated the situation, as in many design alternatives the very solution for ensuring the breeze in the residential quarter, may cause excessive winds in the business district (see Fig. 9 and Fig. 10). There are not yet design tools that can create the envelope of all possible solutions that satisfy wind requirements, or wind protection. Therefore, performance approach and evaluation technique were applied by using a CFD simulation model FLUENT 5.0.2 [13]. We required the following: wind velocity in the main avenues and streets should be in summer at least 2 m/s in walking areas, and 1 m/s in sitting areas. In winter, wind velocity in the main green avenue should not be higher than 5 m/s in walking areas and 3.5 m/s in sitting areas. In other streets, where people move fast, it can reach up to 9 m/s . In the residential neighborhood, the breeze should be similar to what exists today. FLUENT is a very powerful tool. It requires heavy calculations, but gives detailed results that can show the wind pattern in any plan or cross-section (see Fig. 9 and Fig. 10). We used FLUENT with the k– turbulence model, to evaluate the existing situation. We compared it with the proposed design (Fig. 9) and with the design based on the solar envelope ( Fig. 10). Many different design alternatives were proposed and evaluated, until a design solution was found, in which the wind rights of the residential neighborhood are preserved while ensuring tolerable winds inside the business district. As the buildings are not yet designed, and for the master plan only general information about the mass of the buildings is required, we assumed simple shapes, and conducted parametric evaluation, in order to find the influence of each design option on the wind pattern. Also, as the simulations are CPU time intensive, we shorten the evaluation procedure by presenting in the same plan different widths for the ventilation corridors, as well as different widths for the north–south streets. In this way we could learn from the same run, what is the preferred width of the ventilation corridors. Fig. 8 presents the standard meteorological wind measurements on site, 10 m above the ground. From this figure one learns that the desired winds in the hot seasons come mainly from the west and northwest and in general the wind velocity is about 3.5 m/s. To ensure wind rights, we carried simulations for these two directions. In all simulations we assumed a wind profile appropriate for the urban roughness and wind velocity of 3.5 m/s at the entrance. Display Full Size version of this image (21K) Fig. 8. The wind rose as measured in site. Fig. 9 and Fig. 10 show few of the simulations results and only for winds coming from the west. In general, the wind coming from northwest gave better results than what is shown here. Fig. 9 and Fig. 10 top left present the existing situation; i.e. all buildings are seven floors high. The widths of the north–south streets are 16 and 36 m according to the existing situation and widths of the east–west streets are 36, 24 and 12 m. The latter are the ventilation corridors that should allow the sea breeze to reach the residential neighborhood. According to the wind pattern obtained, we required that the north–south streets should be at least 36 m in order not to have wind stagnation in the street. The ventilation corridors should be at least 24 m, preferable 36 m. For the 12 m wide ventilation corridor, the wind velocity in the residential neighborhood is too low, even in the existing situation of seven floors high buildings. Therefore, we defined the wind pattern examined area as the area east to the 24 and 36 m ventilation corridors only. Based on these recommendations ventilation corridors were designed and required by the city planners (see Fig. 11). Display Full Size version of this image (80K) Fig. 9. Simulating winds in the business district by using FLUENT: Top left—existing situation. Top right—proposed design. Bottom—parametric analysis. Display Full Size version of this image (79K) Fig. 10. Simulating winds in the business district by using FLUENT: Top left—existing situation. Top right—proposed design according to the Solar envelope section. Bottom left—parametric analysis: Seven floors buildings along the pathway. Bottom right—parametric analysis: Adding trees at the entrance of the ventilation corridor. Display Full Size version of this image (16K) Fig. 11. Ventilation corridors as requested by the city planners. Fig. 9 presents the simulation results for the proposed design (top right) and parametric analysis for mitigation (bottom left and right). We can see that cutting the building in 45ฐ at the exit of the business district, improves the ventilation in both the main green avenue and the residential neighborhood (bottom left). On the other hand, changing the plan of the middle tower from square to round deteriorates the microclimate conditions. Fig. 10 presents the simulation results for the proposed design according to the solar envelope section (top right) and parametric analysis for mitigation (bottom left and right). We can see that the design according the solar envelope preserves also the wind rights. However, the wind velocity along the east–west pathway is too high, and should be reduced. Adding seven floors high buildings along the 36 m wide pathway, reduces the high velocity wind speed in this pathway, but also reduces a little bit the wind velocity in the residential neighborhood. Adding trees at the entrance to the ventilation corridors reduces the wind velocity inside the ventilation corridors, and also in the residential neighborhood. However, the wind pattern obtained is quite satisfactory (bottom right). 6. Summary and conclusions This work presents a case study in which, for the first time, the solar rights envelope was used in Israel for the design of a new business district in Tel Aviv, keeping solar rights in a high-density urban area. Using this solar envelope we could determine the maximum allowed heights of the buildings that ensure proper insolation in the existing residential neighborhood as well as in the new business district and the main green avenue. The requirement to build under the solar envelope is a prescriptive/descriptive approach. To protect both, the solar and wind rights, the solar envelope was created first, this envelope was then evaluated using a CFD technique to ensure the wind rights and tolerable winds inside the business district. From the many simulations performed (only few of them shown here) we found that it is not easy to use the prescriptive/descriptive approach, as was done in the solar rights requirement. Only for the determination of the geometry of the ventilation corridors to ensure wind rights, such an approach can be applied. However, for the wind control, a standard performance approach should be applied. This is because the winds pattern depends on the exact geometry of all buildings around. Changing the geometry of one building can influence the wind pattern around other buildings. Therefore, performance standards should be established, and the wind pattern around the building should be evaluated against these standards, by certified tools and users. Acknowledgements This research was supported by the fund for promotion of research at the Technion. Research Number 022.732, and 022.751. References 1. F. Arumi, Computer-aided energy design for buildings. In: D. Watson, Editor, Energy conservation through building design, McGraw-Hill, New York (1979). 2. Shaviv E. Design tools for solar rights and sun-shades determination. Proceedings of the Ninth National Passive Solar Conference ASES, Boulder, CO, 1984. p. 14–9. 3. Wright R, Hoinkes R. Computational issues in urban design: developing a strategy for solar impact assessment. In: Flemming, Wyk, editors. CAAD futures. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993. 4. Schiler M, Ueng-Fang P. Solvelope: an interactive computer program for defining and drawing solar envelopes. 18th National Passive Solar Conference-ASES, Washington, DC, 1993. 5. Capeluto IG, Shaviv E. Modeling the design of urban grids and fabric with solar rights considerations. Proceedings of the ISES 1997 Solar World Congress, Taejon, Korea, 1997. p. 148–60. 6. Capeluto IG, Shaviv E. Modeling the design of urban fabric with solar rights consideration. IBPSA 99, Kyoto, Japan, 1999. p. 1341–7. 7. Kroner WM, Abrey D. From the sun's point of view. Proceedings of the 10th National Passive Solar Conference, Ralleigh, North Carolina, USA, 1985. 8. Yezioro A, Shaviv E. A Design tool for analyzing mutual shading between buildings, Solar energy, Vol. 52, No. 1. USA: Pergamon Press, 1994. p. 27–37. 9. Yezioro A, Shaviv E. Shading: analyzing mutual shading among buildings. IBPSA 99, Kyoto, Japan, 1999. 10. Bosselmann P, Arens E, Dunker K, Wright R. Sun, wind, and pedestrian comfort. A study of Toronto's central area. Center for Environmental Design Research, University of California at Berkeley and Center for Landscape Architecture Research, University of Toronto. The Department of Planning and Development, City of Toronto, 1991. 11. Shaviv E, Capeluto IG, Yezioro A. Solar rights in high density urban design. Research Proposal No. 022.732, Ministry of Housing, Israel, 2001. 12. HELIOS Climate Energy CAD and Architecture Ltd. Urban climatic design of a new business district in Tel Aviv. Internal Report, 2000 [in Hebrew]. 13. FLUENT Inc. Fluent user's guide. NH, USA: Fluent Inc., 1999. Corresponding author. Tel.: +972-4-829-4013; fax: +972-4-829-4617 Building and Environment Volume 38, Issue 6, June 2003, Pages 827-835
cross-banded (adj) มีลายตามขวาง
Gangbang (slang ) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่
See also: S. gang-rape,rape,
Gangbang (slang ) การรุมโทรม หรือการร่วมเพศหมู่ ( * w *m iiiita)
See also: S. gang-rape,rape,
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
Kasikornbank (org ) ธนาคารกสิกรไทย
Krung Thai Bank (org ) ธนาคารกรุงไทย
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n ) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
licensed bankธนาคารรับอนุญาต
Musical Band for Procession (n) วงโยธวาทิต
permaban (slang ) การยกเลิกอย่างถาวร,ใช้ไม่ได้ตลอดกาล (ย่อมาจาก permanently ban) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Reserve Bankธนาคารทุนสำรอง เป็นชื่อที่ใช้เรียกธนาคารกลางของบางประเทศ
Siam City Bank (org ) ธนาคารนครหลวงไทย
Siam Commercial Bank (org ) ธนาคารไทยพาณิชย์
Thai Danu Bank (org ) ธนาคารไทยทนุ
Thai Military Bank (org ) ธนาคารทหารไทย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Why do birds suddenly appear... every time you are near?"Deine Nähe zieht Vögel an, sag, wie schlägst du sie in deinen Bann? Roxanne (1987)
He's not going to make it. That collar's going to blow.Sein Halsband wird explodieren. The Running Man (1987)
I guess this is it. Now you, Weiss, stay out of the National Database, okay?Weiss, lass die Finger von der nationalen Datenbank! The Running Man (1987)
What about those bank robbers? The ones who made that suicide pact.Die Bankräuber mit dem Selbstmordpakt? The Running Man (1987)
Take it easy, Damon.Wir speichern Richards Gesicht in die Datenbank. The Running Man (1987)
Last year we borrowed more money from banks than Mexico did.Letztes Jahr haben wir uns mehr Geld von Banken geliehen als Mexiko. The Secret of My Success (1987)
Roland Owens, First Federal.Roland Owens, First Federal Bank. The Secret of My Success (1987)
Well, I've been here a week, got my name on the door... got a desk full of supplies and a geranium on my window ledge.Ich bin seit einer Woche hier, mein Name steht an der Tür... habe einen Schreibtisch an Büromaterial und eine Geranie auf der Fensterbank. The Secret of My Success (1987)
And see the man playing tennis with the elbow brace... the knee strap and the glove?Und siehst du den Mann mit dem Verband am Ellenbogen... dem Knieverband und dem Handschuh? The Secret of My Success (1987)
Did you rob a bank?Hast du eine Bank ausgeraubt? The Sicilian (1987)
THE bandit king SALVATORE GlULlANODER BANDlTENKÖNlG SALVATORE GlULlANO The Sicilian (1987)
- Yes, in the bank in Palermo.- Ja, auf der Bank in Palermo. The Sicilian (1987)
- So you are just a bandit?- Sie sind also irgendein Bandit. The Sicilian (1987)
- No, not justa bandit.- Nein, nicht irgendein Bandit. The Sicilian (1987)
The bandit, the beautiful American duchess.Der Bandit und die schöne amerikanische Herzogin. The Sicilian (1987)
The famous Sicilian outlaw Salvatore Giuliano has been shot by an Italian special unit.Der berühmte sizilianische Bandit Salvatore Giuliano wurde erschossen. Von einer italienischen Sondereinheit. The Sicilian (1987)
Follow the cloth; don't ever look back Hsiao-tsing!folge dem Band! A Chinese Ghost Story (1987)
The last column in the glorious story of Giuliano the bandit.Die letzte Tat in der großen Geschichte des Banditen Giuliano. The Sicilian (1987)
Whatever I've been, I was not justa bandit.Was immer ich war, ich war nie ein gewöhnlicher Bandit. The Sicilian (1987)
Prince Valium in the bonds of holy matrimony.Prinz Valium in den Banden der heiligen Ehe. Spaceballs (1987)
Were you at the bank recently?Warst du vor kurzem auf der Bank? Some Kind of Wonderful (1987)
The old Bandi city's being hit hard.Die alte Bandi-Stadt ist getroffen. Encounter at Farpoint (1987)
Bandi do not enjoy leaving their homeworld.Bandi mögen es nicht, ihre Heimatwelt zu verlassen. Encounter at Farpoint (1987)
Protecting the Bandi won't violate the Prime Directive.Die Bandi zu schützen, ist sicher nicht illegal. Encounter at Farpoint (1987)
It's directed down towards the old Bandi city.Diese Emotionen richten sich nur gegen die alte Bandi-Stadt. Encounter at Farpoint (1987)
Our records show you supervised all Bandi contact with other worlds.Sie kontrollieren alle Kontakte der Bandi mit anderen Welten. Encounter at Farpoint (1987)
It's a coffee-table book.Es ist ein Bildband. Throw Momma from the Train (1987)
Either be seated in the gallery or leave now.Entweder Sie setzen sich auf die Besucherbank, oder Sie gehen raus. Suspect (1987)
Stop it, you're chilling me.Hör auf, mir wird angst und bange. Tandem (1987)
And firing not on the space station, but on the Bandi and their city.Deshalb beschoss es nicht die Station, sondern nur die Bandi und ihre Stadt. Encounter at Farpoint (1987)
He looks like my father used to look when he asked the bank for a loan.So sah mein Vater aus, als er die Bank um einen Kredit bat. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
Because I convinced the city's bankers that our Daily Planet should be treated like a natural resource, protected from predators.Ich habe die Banken davon überzeugt, dass man den Daily Planet wie eine bedrohte Art, vor Raubtieren schützen muss. Superman IV: The Quest for Peace (1987)
And as I was very good with martingale, I won the bank every night.Ich hatte ein tolles Gewinnsystem und sprengte jeden Abend die Bank. Tandem (1987)
Lt Yar, rig main phaser banks to deliver an energy beam.Lieutenant Yar. Alle Phaserbanken für einen Energiestrahl koordinieren. Encounter at Farpoint (1987)
It's a coffee-table book.Es ist ein Bildband. Throw Momma from the Train (1987)
Sam is in banking.Sam ist Banker. Wall Street (1987)
The bandits.Die Banditen. - Kann ich dich mitnehmen? Tin Men (1987)
Soon I'm moving into investment banking.Bald werde ich ins Investmentbanking gehen. Wall Street (1987)
Mr Gekko deals with investment bankers.Mr. Gekko spricht mit Investmentbankern. Wall Street (1987)
Mr. Banana-head is here.- Mr. Bananenbirne ist hier. Tin Men (1987)
Who's Mr. Banana-head?- Wer ist Mr. Bananenbirne? Tin Men (1987)
The name of the bank and the box number, now.Der Name der Bank und die Schließfachnummer, sofort. Who's That Girl (1987)
Unless you guys sign this piece of paper right now,... ..I'm gonna pull and go to another bank for the 75.Wenn Sie jetzt nicht sofort unterschreiben, ziehe ich sofort zurück und gehe für die 75 zu einer anderen Bank. Wall Street (1987)
Look, we've got 30 banks ready to participate in a four-year revolving credit line.30 Banken sind bereit zum Mitmachen bei vierjährigen Wechselkrediten. Wall Street (1987)
This is a contact at one of our offshore banks.Das ist ein Kontakt von einer unserer Auslands-Banken. Wall Street (1987)
Photos, tapes, financial records, stuff like that.Fotos, Kassetten, Bankauszüge, so Zeug. Who's That Girl (1987)
-Yeah, but Johnny never told me... the name of the bank or the box number that this key goes to.- Ja, aber Johnny hat mir nie den Namen der Bank oder die Fachnummer gesagt. Who's That Girl (1987)
And I'll go to the bank... and I'll meet you back here.Und ich gehe zur Bank und treffe Sie dann hier. Who's That Girl (1987)
The bank closes in a half an hour.Die Bank schließt in 30 Minuten. Who's That Girl (1987)
I want the name of the bank and the safety-deposit box number.Ich will den Namen der Bank und die Schließfachnummer. Sofort. Who's That Girl (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banHe banged his fist on the table.
banMy husband and I are calling it quits.
banShe abandoned herself to grief.
banThe other day when I stopped by at a friend's house it wasn't my friend that came out of the porch but her husband.
banThey regaled me on a Chinese banquet.
banThe dynamite went off with a bang.
banThe brass band members looked very happy.
banThey say she and her husband can't agree on anything.
banHer husband wants to have his own way in everything.
banHe was waylaid by a band of guerrillas.
banA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
banShe phoned her husband to come immediately.
banHe works at a bank.
banHer husband turned out to be a snake in the grass.
banShe entrusted her baby to her divorced husband.
banHer husband has been in prison for three years.
banIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
banWhen my husband died, I had a lot of difficulties keeping my chin up.
banLocalities imposed bans on development.
banA wife can have property independent of her husband.
banThe news that her husband had been killed in an accident was a great shock to her.
banHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
banWe will make the payment by bank transfer.
banShe went on hoping none the less because there was no news from her husband.
banI have abandoned the idea of buying a house.
banMy husband was called away on business.
banJane went to the bank to take out some money.
banHe derived great baneful from the book.
banI like bananas more than apples.
banShe longs for her husband to arrive.
banSome Japanese wives are content to leave their husbands alone.
banThey often quarreled with their brothers and husbands over the matter.
banHe settled his account with the bank.
banAbandon a city to a conqueror.
banWhen you put money in the bank, you deposit it.
banThe nation's finances are bankrupt because of the war.
banLocal finance are bankrolling the industrial promotion program.
banSuddenly Jim pulled up the car in front of the bank.
banThere is much trash on the farther bank of the river.
banHe is an ideal husband for me.
banShe made fun of her husband.
banThe monkey took a banana by means of the stick.
banI put ten thousand yen into the bank every month.
banI saw some of the guests leave the banquet room.
banWe are husband and wife.
banHis office is past the bank on your left.
banHe learned his trade as a banker in London.
banMaria's late husband was a violinist.
banHe shall go to the bank.
banMy father banks part of his salary every week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายหาเสียง[N] (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
ล้อเล่น[V] tease, See also: kid, chaff, ridicule, banter, Syn. หยอกล้อ, หยอก, ยั่วเล่น, Ant. เอาจริง, Example: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ธนานุบาล[N] pawn-shop, See also: name of Bangkok Municipality's pawn-shop, Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล, Example: ช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองมักนำของไปจำนำที่ธนานุบาลเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้ลูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: เรียกโรงรับจำนำในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
กทม.[N] Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ขส.มก.[N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ธ.[N] bank, See also: bk., Syn. ธนาคาร
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย[N] Export-Import Bank of Thailand
ธนาคารออมสิน[N] The Government Savings Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์[N] The Government Housing Bank
ธปท.[N] Bank of Thailand, Syn. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธอส.[N] The Government Housing Bank, Syn. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร.ศ.[N] Bangkok Era, Syn. รัตนโกสินทร์ศก
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
สิ่งต้องห้าม[N] prohibition, See also: ban, Syn. เรื่องต้องห้าม, ของต้องห้าม
มาสาย[V] arrive late, See also: follow banker's hours, Ant. มาเช้า, Example: ปกติเขาจะมาทำงานเช้ากว่าคนอื่นๆ แต่ทำไมวันนี้จึงมาสาย, Thai definition: มาหลังเวลาเช้าแต่ก่อนเที่ยง
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
สังคมเมือง[N] urban society
ชุมชนเมือง[N] urban area, Ant. ชุมชนชนบท, Example: พื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้นต้องเป็นชุมชนเมืองที่มีลักษณะพิเศษ เช่น เป็นเมืองท่องเที่ยว หรือเขตอุตสาหกรรม, Thai definition: กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมือง, อาณาเขตที่จัดเป็นย่านการค้า การทำธุรกิจ
เขตชานเมือง[N] suburban zone, Example: มีทางรถไฟสายสั้นๆ ในบริเวณเขตชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เชื่อมโยงกับทางสายใหญ่, Count unit: เขต
เข้าบัญชี[V] deposit, See also: bank, Syn. ฝากบัญชี, Thai definition: นำเงินฝากบัญชีธนาคาร
ริมตลิ่ง[N] riverbank, Syn. ชายตลิ่ง, Example: ช้างลากซุงไปหยุดอยู่ริมตลิ่ง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ขอบของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลอง
สังคมเมือง[N] urban society, Ant. สังคมชนบท, Example: สภาพของสังคมเมืองในปัจจุบันของประเทศอุตสาหกรรมมีการแข่งขันมาก
เย้าหยอก[V] play with, See also: kid, banter, pull one's leg, tease, Syn. หยอกเย้า, สัพยอก, Example: สามีอุ้มและเย้าหยอกกับลูกได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ส่งคืนให้เธอ, Thai definition: แกล้งเล่นๆ ด้วยกายหรือวาจา
ผมม้า[N] bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
คู่ผัวตัวเมีย[N] couple, See also: spouse, husband and wife, Syn. คู่สามีภรรยา, ผัวเมีย, Example: ไม่ว่าสามีจะทำผิดต่อเธอแค่ไหน ดวงดอมก็ยังให้อภัย เพราะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมานาน, Count unit: คู่
ช้างเท้าหน้า[N] leader, See also: husband, Syn. สามี, ผู้นำ, Ant. ช้างเท้าหลัง, Example: สมัยก่อนชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันตามแบบประชาธิปไตย, Notes: (สำนวน)
ธนาคารกลาง[N] central bank, Example: นายกรัฐมนตรียินดีที่จะให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งยุโรป นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537, Count unit: ธนาคาร
ธนาคารชาติ[N] national bank, Example: ธนาคารชาติให้ขึ้นดอกเบี้ย แต่ไม่มีการดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2532, Count unit: ธนาคาร
บัญชีเงินฝาก[N] deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count unit: บัญชี
ใบตอง[N] banan leaf, Syn. ใบกล้วย, Example: พ่อนั่งสูบยาเส้นที่มวนด้วยใบตองแห้ง
มรสุม[N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
แม่ผัว[N] woman's mother-in-law, See also: husband's mother, Syn. แม่สามี, Example: แม่ผัวพยายามรักษาความเป็นแม่หวงแหนลูกชาย เพราะกลัวลูกสะใภ้จะช่วงชิงความรักจากลูกชายไป, Count unit: คน, Thai definition: มารดาของสามี
ร้าง[V] be deserted, See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused, Syn. ว่างเปล่า, Example: ศาลเจ้าต้นกร่าง ปัจจุบันนี้ร้างไปแล้ว, Thai definition: ปราศจากผู้คน
ร้าง[ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
ล้อ[V] tease, See also: banter, kid, ridicule, joke, make fun of, Syn. ยั่ว, เย้า, หยอกเย้า, สัพหยอก, หยอก, เกี้ยว, หยอกเอิน, หยอกล้อ, เย้าหยอก, กระเซ้า, ล้อเล่น, เล่นหัว, Example: ใครต่อใครต่างล้อรูปร่างของเธอกันว่าราวกับช้างน้ำหรือสาวซูโม่มวยปล้ำ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยอกเย้า เย้าแหย่ให้เขาเกิดรำคาญให้ได้อายหรือให้ได้โกรธเป็นต้น
วายร้าย[N] criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count unit: คน
สงวน[V] preserve, See also: conserve, save, husband, keep, Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ, Example: ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้, Thai definition: ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้
หวี[CLAS] hand of bananas, See also: cluster of banana, Example: เมื่อผมออกมาข้างนอกจึงรู้ว่า กล้วยหวีที่ผมโยนไว้ให้ฝูงมดนั้นหายไป, Thai definition: กลุ่มแห่งผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
แหวน[N] ring, See also: hoop, circle, circular band, Syn. วงแหวน, Thai definition: เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นวง
อยู่กิน[V] live together as husband and wife, See also: cohabit as husband and wife, Example: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน, Thai definition: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
ออม[V] save, See also: conserve, reserve, husband, Syn. ถนอม, สงวน, เก็บ, Example: เธออยากจะหลับตาพักสักงีบ เพื่อออมแรงไว้ตรวจงานของลูกศิษย์
ล่มจม[V] become bankrupt, See also: go under, become insolvent, be broke, be destitute, be impoverished, go to ruin, collapse, Syn. สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เขาทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อไม่ให้บริษัทล่มจม, Thai definition: สูญเสียเงินทองข้าวของจนหมดตัวหรือเกือบหมดตัว
ละทิ้ง[V] leave, See also: abandon, forsake, strand, Syn. ทอดทิ้ง, Ant. เอาใจใส่, ดูแล, Example: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก, Thai definition: ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก
วงดนตรี[N] band, See also: orchestra, Example: วง วาทิณี ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่โด่งดังมาก, Thai definition: กลุ่มคนที่ประกอบด้วยคนที่เล่นดนตรีชนิดต่างๆ เพื่อบรรเลงประสานกันเป็นเพลง
สละ[V] leave, See also: abandon, discard, forsake, relinquish, cast off, Syn. ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, Example: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น
สามี[N] husband, Syn. ผัว, Ant. ภรรยา, ภริยา, Example: สามีต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สามีภรรยา[N] husband and wife, Syn. ผัวเมีย, Example: พ่อแม่ไม่ยินยอมให้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยา, Count unit: คู่
หนังยาง[N] plastic band, Syn. ยาง, ยางรัด, หนังยาง, Example: แม่ค้าใช้หนังยางรัดถุงพลาสติกที่ใส่แกง เพื่อนำมาวางขาย, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นยางวงกลมสำหรับรัดของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงค์[n.] (baeng) EN: bank   FR: banque [f]
แบนโจ[n.] (baēnjō) EN: banjo   FR: banjo [m]
ใบกล้วย[n. exp.] (bai klūay) EN: banana leaf   
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ngoen) EN: bank draft ; draft   
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
ใบตอง[n. exp.] (baitøng) EN: banana leaf   FR: feuille de bananier [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoenfāk) EN: deposit account ; bank account ; account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoenfāk ømsap) EN: savings account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[n. exp.] (banchī ngoenfāk thanākhān) EN: bank account   FR: compte bancaire [m]
บัญชีธนาคาร[n. exp.] (banchī thanākhān) EN: deposit account   FR: compte bancaire [m]
บังกลาเทศ[n. prop.] (Bangkalāthēt) EN: Bangladesh   FR: Bangladesh
บางกะปิ[n. prop.] (Bāng Kapi) EN: Bang Kapi   FR: Bang Kapi
บางเขน [n. prop.] (Bāng Khēn) EN: Bang Khen   FR: Bang Khen
บางกอก[n. prop.] (Bāngkøk) EN: Bangkok   FR: Bangkok
บางกอกโพสต์[TM] (Bāngkøk Phōt) EN: Bangkok Post   FR: Bangkok Post [m]
บางละมุง[n. prop.] (Bāng Lamung) EN: Banglamung ; Bang Lamung   FR: Banglamung ; Bang Lamung
บางนา[n. prop.] (Bāng Nā) EN: Bang Na   FR: Bang Na
บางรัก[n. prop.] (Bāng Rak) EN: Bang Rak   FR: Bang Rak
บางแสน[n. prop.] (Bāng Saēn) EN: Bang Saen   FR: Bang Saen
บางเสร่ [n. prop.] (Bāng Sarē) EN: Bang Sare ; Bangsaray   FR: Bang Sare ; Bangsaray
บางซื่อ[n. prop.] (Bāng Seū) EN: Bang Sue   FR: Bang Sue
บรรหาร ศิลปอาชา[n. prop.] (Bānhān Sinlapa-āchā) EN: Banharn Silapa-archa   FR: Banharn Silapa-archa
บันจูล[n. prop.] (Banjūn) EN: Banjul   
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บ้านเมือง[TM] (Bānmeūang) EN: Banmuang   FR: Banmuang
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē.Thī.Ēm.) EN: banking card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรประกันเครดิต[n. exp.] (bat prakan khrēdit) EN: bank card   FR: carte bancaire [f]
บัตรธนาคาร[n. exp.] (bat thanākhān) EN: bank card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บิ๊กแบง[n.] (bik-baēng) EN: Big Bang   FR: big bang [m] = big-bang [m]
โบ[n.] (bō) EN: ribbon ; bow   FR: ruban [m] ; noeud de ruban [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon   FR: ruban rouge [m]
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
บริเวณแถบฝน [n. exp.] (børiwēn thaēp fon) EN: rainbands   
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband   
บุคคลล้มละลาย[n. exp.] (bukkhon lomlalāi) EN: bankrupt   
บูม[X] (būm) EN: boom ; bang   FR: boum
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชะมดแปลงลายแถบ[n. exp.] (chamot plaēng lāi thaēp) EN: Banded Linsang   
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวบังกลาเทศ[] (Chāo Bangkalāthēt) EN: Bangladeshi   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAN    B AE1 N
BANG    B AE1 NG
BANN    B AE1 N
BANC    B AE1 NG K
BANK    B AE1 NG K
BANS    B AE1 N Z
EBAN    IY1 B AH0 N
BANH    B AE1 N
EBAN    EH1 B AH0 N
BANE    B EY1 N
BAND    B AE1 N D
BANEY    B EY1 N IY0
BANFF    B AE1 N F
BANET    B AE1 N IH2 T
BANAS    B AE1 N AH0 Z
BANYA    B AE1 N Y AH0
BANYA    B AA1 N Y AH0
BANIS    B AE1 N IH2 S
EBANO    EH0 B AA1 N OW0
BANDT    B AE1 N T
LABAN    L EY1 B AH0 N
BANCO    B AE1 NG K OW0
BANYU    B AA1 N UW0
BANGO    B AA1 NG G OW0
BANCA    B AA1 NG K AH0
BANCA    B AE1 NG K AH0
BANGE    B AE1 N JH
BANAL    B AH0 N AA1 L
KUBAN    K Y UW1 B AH0 N
BANDS    B AE1 N D Z
BANTA    B AE1 N T AH0
ALBAN    AA1 L B AH0 N
HOBAN    HH OW1 B AH0 N
BANJA    B AA1 N Y AH0
BANTZ    B AE1 N T S
BANDA    B AE1 N D AH0
CUBAN    K Y UW1 B AH0 N
BANGS    B AE1 NG Z
EBANO    IY1 B AH0 N OW0
BANIA    B AA1 N IY0 AH0
BANES    B EY1 N Z
BANIK    B AE1 N IH0 K
BANTU    B AE1 N T UW0
BANDY    B AE1 N D IY0
BANKS    B AE1 NG K S
CABAN    K EY1 B AH0 N
BANKO    B AE1 NG K OW0
BANKE    B AE1 NG K
BANJO    B AE1 N JH OW2
BANOS    B AA1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ban    (v) (b a1 n)
Oban    (n) (ou1 b @ n)
band    (v) (b a1 n d)
bane    (n) (b ei1 n)
bang    (v) (b a1 ng)
bank    (v) (b a1 ng k)
bans    (v) (b a1 n z)
bant    (v) (b a1 n t)
Bantu    (n) (b a1 n t uu1)
Cuban    (n) (k y uu1 b @ n)
banal    (j) (b @1 n aa1 l)
bands    (v) (b a1 n d z)
bandy    (v) (b a1 n d ii)
bangs    (v) (b a1 ng z)
banjo    (n) (b a1 n jh ou)
banks    (v) (b a1 ng k s)
banns    (n) (b a1 n z)
bants    (v) (b a1 n t s)
urban    (j) (@@1 b @ n)
Bangor    (n) (b a1 ng g @ r)
Bantry    (n) (b a1 n t r ii)
Bantus    (n) (b a1 n t uu1 z)
Cubans    (n) (k y uu1 b @ n z)
Durban    (n) (d @@1 b @ n)
banana    (n) (b @1 n aa1 n @)
banded    (v) (b a1 n d i d)
bandit    (n) (b a1 n d i t)
banged    (v) (b a1 ng d)
banger    (n) (b a1 ng @ r)
bangle    (n) (b a1 ng g l)
banian    (n) (b a1 n y @ n)
banish    (v) (b a1 n i sh)
banjos    (n) (b a1 n jh ou z)
banked    (v) (b a1 ng k t)
banker    (n) (b a1 ng k @ r)
banned    (v) (b a1 n d)
banner    (n) (b a1 n @ r)
bantam    (n) (b a1 n t @ m)
banted    (v) (b a1 n t i d)
banter    (v) (b a1 n t @ r)
banyan    (n) (b a1 n y @ n)
riband    (n) (r i1 b @ n d)
turban    (n) (t @@1 b @ n)
urbane    (j) (@@1 b ei1 n)
Bancorp    (n) (b a1 n k oo p)
Trabant    (n) (t r @ b a1 n t)
Albania    (n) (a1 l b ei1 n i@)
Banbury    (n) (b a1 n b @ r ii)
Bandung    (n) (b a1 n d @ ng)
Bangkok    (n) (b a1 ng k o1 k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, / ] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise, #216 [Add to Longdo]
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] same; ordinary; common; general; generally; in general, #466 [Add to Longdo]
银行[yín háng, ˊ ㄏㄤˊ, / ] bank, #538 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] a register; a block of printing; an edition; version; page, #586 [Add to Longdo]
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist, #642 [Add to Longdo]
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth), #654 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, / ] to assist; to support; to help; group; gang; party, #655 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, / ] to do; to manage; to handle; to go about; to run; to set up; to deal with, #754 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half, #844 [Add to Longdo]
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer, #1,009 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
贷款[dài kuǎn, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] a loan; to provide a loan (e.g. bank), #1,078 [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] team; class; squad; work shift; classifier for groups; ranking; surname Ban, #1,195 [Add to Longdo]
放弃[fàng qì, ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] to renounce; to abandon; to give up, #1,325 [Add to Longdo]
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be, #1,335 [Add to Longdo]
举办[jǔ bàn, ㄐㄩˇ ㄅㄢˋ, / ] to conduct; to hold, #1,418 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal, #1,446 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, / ] see 老闆|老板, boss, #1,446 [Add to Longdo]
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor, #1,448 [Add to Longdo]
开放[kāi fàng, ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to lift (restrictions); to open; to make open to the public; to lift a ban; to unfurl; to bloom, #1,508 [Add to Longdo]
上班[shàng bān, ㄕㄤˋ ㄅㄢ, ] to go to work; to be on duty; to start work; to go to the office, #1,698 [Add to Longdo]
办公室[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office, #1,757 [Add to Longdo]
办理[bàn lǐ, ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] to handle; to transact; to conduct, #1,776 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] subordinate in a gang of bandits, #1,798 [Add to Longdo]
[bān, ㄅㄢ, ] sort; kind; class; way; manner, #1,804 [Add to Longdo]
半年[bàn nián, ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] half a year, #1,987 [Add to Longdo]
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half, #1,994 [Add to Longdo]
丈夫[zhàng fu, ㄓㄤˋ ㄈㄨ˙, ] husband, #2,204 [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] a stick; club or cudgel; smart; capable; strong, #2,235 [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, / ] make noise or disturbance, #2,260 [Add to Longdo]
老公[lǎo gōng, ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ, ] (informal) husband, #2,313 [Add to Longdo]
怎么办[zěn me bàn, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄅㄢˋ, / ] what's to be done, #2,359 [Add to Longdo]
出版[chū bǎn, ㄔㄨ ㄅㄢˇ, ] to publish; to come off the press; to put out, #2,415 [Add to Longdo]
[bǎng, ㄅㄤˇ, ] a notice or announcement; a list of names; public roll of successful examinees, #2,561 [Add to Longdo]
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event), #2,758 [Add to Longdo]
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] half of a game or contest; half-court, #2,796 [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to read aloud; twenty (banker's anti-fraud numeral corresponding to 廿), #2,814 [Add to Longdo]
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行), #2,836 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] husband; man, #2,870 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] to go; to visit (e.g. another country); to attend (a banquet etc), #3,069 [Add to Longdo]
板块[bǎn kuài, ㄅㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] tectonic plate; continental plate, #3,085 [Add to Longdo]
帮忙[bāng máng, ㄅㄤ ㄇㄤˊ, / ] to help; to lend a hand; to do a favor; to do a good turn, #3,142 [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] a partner; companion or associate; to accompany; comrade, #3,174 [Add to Longdo]
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] to marry (a husband), #3,187 [Add to Longdo]
半个[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, / ] half of sth, #3,224 [Add to Longdo]
存款[cún kuǎn, ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, ] to save money in a bank; bank deposit, #3,268 [Add to Longdo]
上半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year), #3,291 [Add to Longdo]
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner (for an activity), #3,302 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
羅針盤[らしんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ
基盤[きばん, kiban] (n) พี้นฐาน
番組[ばんぐみ, bangumi] (n) รายการ (เช่น รายการโทรทัศน์)
今晩は[こんばんは, konbanha] (phrase) สวัสดีตอนเย็น
番外[ばんがい, bangai] (n) พิเศษ, มากเป็นพิเศษ, มาก
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] (n) เลขรหัสผ่าน, เลข P.I.N
裁判[さいばん, saiban] (n) การฟ้องร้อง
昨晩[さくばん, sakuban] (n) เมื่อคืน,คืนที่แล้ว
鋼板[こうばん, kouban] (n) แผ่นเหล็กกล้า
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
基板[きばん, kiban] (n) แผ่นวงจรไฟฟ้า , See also: S. Printed Circuit Board (PCB),
旋盤[せんばん, senban] (n) แท่นกลึง เครื่องกลึง
最高裁判所[さいこうさいばんじょ, saikousaibanjo] ศาลฎีกา
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) กระดานข่าว, เว็บบอร์ด, บอร์ดติดประกาศ
バンビ[ばんび, banbi] (n vi vt modal ver) กิน
骨盤[こつばん, kotsuban] (n) กระดูกเชิงกราน
千差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi^kensu bangou] (n) ลำดับอนุกรม
追番[おいばん, oiban] (n) เลขเรียงลำดับ
定番[ていばん, teiban] (n adj ) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ
ソフトバンク[そふとばんく, sofutobanku] (uniq ) ซอฟแบงค์ ค่ายโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นค่ายหนึ่ง
かばん[かばん, kaban, kaban , kaban] (n ) กระเป๋า
かばん[かばん, kaban, kaban , kaban] (n ) กระเป๋า, กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร
[ばん, ban, ban , ban] (n ) เย็น, กลางคืน
今晩[こんばん, konban, konban , konban] (n adv ) เย็นนี้, คืนนี้
毎晩[まいばん, maiban, maiban , maiban] (n adv ) ทุกคืน
番号[ばんごう, bangou] (n ) หมายเลข (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขเขียนต่อท้ายคำหรือประโยค)
バンコク[ばんこく, bankoku, bankoku , bankoku] (n ) กรุงเทพมหานคร
晩ごはん[ばんごはん, bangohan, bangohan , bangohan] (n adv ) อาหารเย็น
文書番号[ぶんしょばんごう, bunshobangou] (n ) เลขที่หนังสือ
電話番号[でんわばんごう, denwabangou] หมายเลขโทรศัพท์
地盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] การทรุดตัวของพื้นดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
離れる[ばなれる, banareru] Thai: (อายุ)ห่างกัน
掲示板[けいじばん, keijiban] Thai: ป้ายติดประกาศ English: bulletin board
諦める[あきらめる, akirameru] Thai: เลิกรา English: to abandon
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
順番[じゅんばん, junban] Thai: ลำดับของสิ่งของ เช่น ในการต่อแถว English: turn (in line)
密輸[みつゆ, mitsuyu] Thai: ค้าของเถื่อนหนีภาษี English: contraband trade
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking
都市[とし, toshi] Thai: ในเมือง English: urban
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
[ばん, ban] Thai: อันดับที่

German-Thai: Longdo Dictionary
Bank(n) |die, pl. Banken| ธนาคาร, See also: das Kreditinstitut
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย
Verbannung(n) |die, pl. Verbannungen| การขับไล่, การเนรเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckband {n}cover band; masking tape [Add to Longdo]
Abdichtungsband {n}calking strip [Add to Longdo]
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals [Add to Longdo]
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of [Add to Longdo]
Abgeordnetenbank {f}bench [Add to Longdo]
Abgrenzungsbank {f}barrier bench [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Abstimmung {f} [electr.] | Abstimmung des Durchlassbereichstuning | passband tuning [Add to Longdo]
Absorbierung {f}absorbance [Add to Longdo]
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy [Add to Longdo]
Ackerbau {m}husbandry [Add to Longdo]
Adressentausch (im Arbeitsspeicher) {m} [comp.]bank-switching [Add to Longdo]
Änderungsband {n}amendment tape [Add to Longdo]
Akzeptbank {f}; Wechselbank {f}acceptance house [Add to Longdo]
Allwellenantenne {f}multiband antenna [Add to Longdo]
auf der Anklagebank sitzento stand at the bar [Add to Longdo]
auf der Anklagebank sitzento be in the dock [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Anspruchslose {m,f}; Anspruchsloser; Kulturbanause {m}lowbrow [Add to Longdo]
Anwaltsverband {m}bar association [Add to Longdo]
Arbeitsband {n}scratch tape [Add to Longdo]
Archivband {n}archive tape [Add to Longdo]
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]
Armband {n} | Armbänder {pl}wristband | wristbands [Add to Longdo]
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap [Add to Longdo]
Armbanduhr {f}wristwatch [Add to Longdo]
Armreif {m}; Armspange {f}bangle [Add to Longdo]
Aufgabe {f}; Verzicht {m}; Preisgabe {f}abandonment [Add to Longdo]
Aufgebot {m} | das Aufgebot aushängenbanns | to put up the banns [Add to Longdo]
Auflösung {f} | Auflösungen {pl}disbandment | disbandments [Add to Longdo]
Ausfuhrverbot {m}export ban [Add to Longdo]
Ausgangssperre {f}ban on going out [Add to Longdo]
Auslandsüberweisung {f}overseas bank transfer [Add to Longdo]
Autosperre {f}ban on cars [Add to Longdo]
Bahndamm {m}railroad embankment [Add to Longdo]
Ballen {m}; Bündel {n} | Stoffballen {m} | ein Bündel Banknotenroll | roll of fabric | a roll of banknotes [Add to Longdo]
Ballungsgebiet {n}congested urban area; conurbation [Add to Longdo]
Banachraum {m} [math.]Banach space [Add to Longdo]
Banachscher Fixpunktsatz [math.]Banach fixed-point theorem [Add to Longdo]
Banalität {f} | Banalitäten {pl}banality | banalities [Add to Longdo]
Banalität {f}triteness [Add to Longdo]
Banane {f} [bot.] | Bananen {pl}banana | bananas [Add to Longdo]
Bananenstecker {m} [electr.]banana jack; banana plug [Add to Longdo]
Banause {m}; Prolet {m}; Proletin {f}; Ignorant {m}; Ignorantin {f} (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Band {n}; Ligament {n} [anat.]ligament [Add to Longdo]
Band {n} | Bänder {pl}ribbon | ribbons [Add to Longdo]
Band {n} | Bänder {pl}tape | tapes [Add to Longdo]
Band {n} | Bänder {pl}tie | ties [Add to Longdo]
Band {n}; Bandspule {f}reel [Add to Longdo]
Band {m}; Jahrgang {m}volume [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number [Add to Longdo]
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
いの一番[いのいちばん, inoichiban] (exp) first of all; first thing [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お相伴[おしょうばん, oshouban] (n,vs) sharing a meal [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
がに股;蟹股;蠏股(iK)[がにまた, ganimata] (adj-no) bowlegged; bandy-legged [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
こんばんわ(ik)[, konbanwa (ik)] (int) (misspelling of こんばんは) (See 今晩は) good evening [Add to Longdo]
ごんごん[, gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
ご主人(P);御主人[ごしゅじん, goshujin] (n) (hon) (See 主人) your husband; her husband; (P) [Add to Longdo]
されなければならない[, sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
ずどん[, zudon] (n,adv-to) thud; bang [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
せりばんご[, seribango] (n) ordinal number [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
でなければならない(P);でなければいけない;でなければならぬ[, denakerebanaranai (P); denakerebaikenai ; denakerebanaranu] (exp) (See である,なければならない) having to be; must be; should be; ought to be; (P) [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
どかん[, dokan] (adv,adv-to) (on-mim) with a bang [Add to Longdo]
どすっ[, dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
なければならない(P);なければなりません(P);なければいけない(P);ねばならぬ;ねばならない;ねばなりません;なければならぬ;なけばならない[, nakerebanaranai (P); nakerebanarimasen (P); nakerebaikenai (P); nebanaranu ; nebana] (exp) have to do; must; should; ought to; (P) [Add to Longdo]
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of [Add to Longdo]
ねばなるまい;なければなるまい[, nebanarumai ; nakerebanarumai] (exp) (See ねばならない) (after neg. verb stem) ought to (verb); should (verb) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number [Add to Longdo]
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number [Add to Longdo]
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band [Add to Longdo]
ゼロ番目[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
データバンク[でーたばんく, de-tabanku] databank [Add to Longdo]
デュアルバンド[でゆあるばんど, deyuarubando] dual band [Add to Longdo]
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number [Add to Longdo]
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking [Add to Longdo]
バンク[ばんく, banku] bank [Add to Longdo]
バンド[ばんど, bando] band [Add to Longdo]
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter [Add to Longdo]
バンドプリンタ[ばんどぷりんた, bandopurinta] band printer [Add to Longdo]
バンドル[ばんどる, bandoru] bundle [Add to Longdo]
バンド印字装置[バンドいんじそうち, bando injisouchi] band printer [Add to Longdo]
バンド幅[バンドはば, bando haba] bandwidth [Add to Longdo]
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number [Add to Longdo]
ビット番号[びっとばんごう, bittobangou] bit number [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth [Add to Longdo]
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
プリント基板[プリントきばん, purinto kiban] printed board [Add to Longdo]
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board [Add to Longdo]
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board [Add to Longdo]
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board [Add to Longdo]
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number [Add to Longdo]
ベースバンド[べーすばんど, be-subando] baseband [Add to Longdo]
ベースバンドLAN[べーすばんど LAN, be-subando LAN] baseband LAN [Add to Longdo]
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband translation [Add to Longdo]
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband transmission [Add to Longdo]
ページ番号[ページばんごう, pe-ji bangou] page number [Add to Longdo]
ページ番号を付ける[ページばんごうをつける, pe-ji bangouwotsukeru] to paginate [Add to Longdo]
ポート番号[ポートばんごう, po-to bangou] port number [Add to Longdo]
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding [Add to Longdo]
ラバーバンド[らばーばんど, raba-bando] rubberband [Add to Longdo]
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number [Add to Longdo]
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一晩[ひとばん, hitoban] eine_Nacht, die_ganze_Nacht [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
万全[ばんぜん, banzen] absolut_sicher, perfekt [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
万歳[ばんざい, banzai] Hurra! Er_lebe_hoch! [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
下巻[げかん, gekan] Band_3 [Add to Longdo]
中州[なかす, nakasu] Sandbank_in_einem_Fluss [Add to Longdo]
中巻[ちゅうかん, chuukan] Band_2 [Add to Longdo]
二番目[にばんめ, nibanme] der_zweite, Nr.2 [Add to Longdo]
二番線[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
交番[こうばん, kouban] Polizeiwache [Add to Longdo]
今晩[こんばん, konban] heute_Abend [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
円盤[えんばん, enban] runde_Scheibe, Diskus [Add to Longdo]
分冊[ぶんさつ, bunsatsu] Einzelband, Lieferung [Add to Longdo]
[ばん, ban] STEMPEL, SIEGEL [Add to Longdo]
[ばん, ban] (PAPIER)FORMAT [Add to Longdo]
別冊[べっさつ, bessatsu] Sonderband [Add to Longdo]
包帯[ほうたい, houtai] Verband, Binde [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] "die_suedlichen_Barbaren" [Add to Longdo]
合板[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
合板[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
基盤[きばん, kiban] Grundlage, Basis [Add to Longdo]
娯楽番組[ごらくばんぐみ, gorakubangumi] Unterhaltungsprogramm [Add to Longdo]
[えん, en] FESTMAHL, BANKETT [Add to Longdo]
宴会[えんかい, enkai] Festmahl, Bankett, Festessen [Add to Longdo]
宴席[えんせき, enseki] Festmahl, Bankett [Add to Longdo]
将棋盤[しょうぎばん, shougiban] japanisches_Schachbrett [Add to Longdo]
局番[きょくばん, kyokuban] Vorwaehlnummer [Add to Longdo]
[す, su] Sandbank [Add to Longdo]
[まき, maki] Rolle, -Band [Add to Longdo]
巻き尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
巻尺[まきじゃく, makijaku] Bandmass [Add to Longdo]
幅の広い[はばのひろい, habanohiroi] -breit [Add to Longdo]
徒党[ととう, totou] -Bande, Clique, Verschwoerer [Add to Longdo]
愚連隊[ぐれんたい, gurentai] (Bande von) Rowdys [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] Anschlagtafel, schwarzes_Brett [Add to Longdo]
改訂版[かいていばん, kaiteiban] verbesserte_Auflage [Add to Longdo]
放逐[ほうちく, houchiku] Vertreibung, Verbannung, Ausweisung, Verweisung [Add to Longdo]
日銀[にちぎん, nichigin] die_japanische_Reichsbank [Add to Longdo]
昔話[むかしばなし, mukashibanashi] alte_Geschichte, Sage [Add to Longdo]
星条旗[せいじょうき, seijouki] Sternenbanner [Add to Longdo]
[ばん, ban] ABEND, NACHT [Add to Longdo]
晩年[ばんねん, bannen] Lebensabend [Add to Longdo]
晩酌[ばんしゃく, banshaku] Abendtrunk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top