ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

back to

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back to-, *back to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
back to work agreementข้อตกลงกลับเข้าทำงาน (ของลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Back to Backหลังชนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have to go back to Winterfell and save them both.เราต้องกลับไปที่วินเทอร์เฟล และเอามันคืนมา Book of the Stranger (2016)
You're going back to work there?นายจะกลับไปทำงานเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I need a young pair of legs and a strong back to go in after it.ข้าต้องการขาของหนุ่มๆ และหลังที่เเข็งแรงที่จะตามหามัน Aladdin (1992)
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business, เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า Aladdin (1992)
I've come so far I can't go back to where I used to be! -A whole new world!ไม่สามารถกลับไปที่ซึ่งเคยอยู่ได้ โลกใหม่นี้ Aladdin (1992)
Now, back to Agrabah!เอาละ กลับ อะกราบาห์กัน ไปเลย Aladdin (1992)
Don't talk back to me, you big blue lout!อย่าบังอาจย้อนข้า เจ้ายักษ์โง่สีฟ้า Aladdin (1992)
Her back to him, her head on a pillow.หันหลังให้เขา หัวของเธออยู่บนหมอน Basic Instinct (1992)
I'll get you back to L.A., and that's it.จะพาไปส่งที่แอลเอแล้วพอกันที The Bodyguard (1992)
I think you should try to go back to sleep.ฉันว่าเธอข่มตาให้หลับดีกว่า The Bodyguard (1992)
Back to work.ไปทำงานละ The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back toAfter you have read it, give the book back to me.
back toAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
back toAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
back toAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
back toBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
back toBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
back toBefore long she will come back to the stage.
back toBring it back to me.
back toBut still they lead me back to
back toCan't go back; no place to go back to.
back toCarry me back to old Virginia.
back toCarry there books back to the bookshelf.

Japanese-English: EDICT Dictionary
幌;母衣[ほろ, horo] (n) (1) canopy (esp. the cloth or canvas used for it); awning; top (of a convertible); hood; (2) helmet cape; cloth covering one's back to protect against arrows during battle #17,258 [Add to Longdo]
キャリーバック[kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
バックトス[bakkutosu] (n) back toss [Add to Longdo]
レスアンカー[resuanka-] (n) { comp } (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) { Buddh } 16, 800, 000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84, 000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]
帰去来[ききょらい, kikyorai] (n) (arch) (See 帰りなんいざ) quitting one's job and moving back to one's hometown [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
折り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top