ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babe in the woods

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babe in the woods-, *babe in the woods*, babe in the wood
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา babe in the woods มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *babe in the woods*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babe in the woods[IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neither. A babe in the woods.ไม่ใช่ทั้งคู่ แค่เด็กสามัญชน And Now His Watch Is Ended (2013)
I'm just a lonesome babe in the wood So, lady, be good to me* I'm just a lonesome babe in the wood, so lady be good to me. * Rhapsody in Blue (1945)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babe in the woodI can't believe you're so clueless. You're like a babe in the woods.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top