ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

axiomatically

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axiomatically-, *axiomatically*, axiomatical
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axiomatically    (a) ˌæksɪəʳmˈætɪkliː (a2 k s i@ m a1 t i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axiomatically \Ax`i*o*mat"ic*al*ly\, adv.
   By the use of axioms; in the form of an axiom.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axiomatically
   adv 1: on the basis of axioms; "this is axiomatically given"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

axiomatically

 


  

 
axiomatically
 • (a) /ˌæksɪəʳm'ætɪkliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top