ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

automotive

AO2 T AH0 M OW1 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -automotive-, *automotive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
automotive(adj) ที่เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง, See also: ที่เคลื่อนไหวด้วยพลังในตัวเอง, Syn. self-moving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
automotive(ออโทโม'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ, เคลื่อนไหวไปด้วยเครื่องจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
automotive(adj) เกี่ยวกับรถยนต์, อัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
automotive mechanic; auto mechanicช่างยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
automotive mechanicsวิชายานยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automotive draftingการร่างแบบรถยนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, some automotive yoga could really lower your RPM's, man.คุณจะรู้ว่าบางโยคะยานยนต์จริงๆ สามารถลดรอบของมนุษย์ Cars (2006)
This is strictly a legit automotive business.นี่คือความเด็ดขาดตามหลักธุรกิจที่ตั้งเอาไว้ Fun Town (2008)
The bridgepoint automotive death.ผมขอถามที่จริงแล้ว The No-Brainer (2009)
I prefer automotive recovery expert.ผมชอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านค้นพบรถยนต์ มากกว่า Out of Time (2009)
So we decided to take it to the largest, most advanced automotive test facility in the world, ตัดสินใจเอามันไปยังสถานที่ ทดสอบรถขั้นสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
automotiveIn the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมรถ[chang sǿm rot] (n) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic  FR: mécanicien automobile [ m ] ; mécano [ m ]
รถยนต์[rotyon] (adj) EN: automotive ; vehicular

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTOMOTIVE AO2 T AH0 M OW1 T IH0 V
AUTOMOTIVE'S AO2 T AH0 M OW1 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
automotive (n) ˈɔːtoumˈoutɪv (oo1 t ou m ou1 t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automobilwerte { pl }automotive stocks [Add to Longdo]
Fahrzeugelektronik { f }automotive electronics [Add to Longdo]
Fahrzeugtechnik { f }automotive engineering [Add to Longdo]
Fahrzeugtechnik { f }automotive technology [Add to Longdo]
Kraftfahrzeugentwicklung { f }automotive engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッシー[asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car [Add to Longdo]
オートモーチブ[o-tomo-chibu] (adj-f) automotive [Add to Longdo]
カーエレ[ka-ere] (n) (abbr) (See カーエレクトロニクス) automotive electronics [Add to Longdo]
カーエレクトロニクス[ka-erekutoronikusu] (n) automotive electronics (wasei [Add to Longdo]
ガーニッシュ[ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
コンロッド[konroddo] (n) (abbr) connecting rod (automotive); con-rod [Add to Longdo]
自動車業界[じどうしゃぎょうかい, jidoushagyoukai] (n) automotive industry; motor vehicle industry [Add to Longdo]
自動車産業[じどうしゃさんぎょう, jidoushasangyou] (n) automotive industry [Add to Longdo]
単板[たんばん, tanban] (n, adj-f) (1) veneer (e.g. wood products); (2) single panel (e.g. electronics, optics, automotive); single plate [Add to Longdo]
凍結防止剤[とうけつぼうしざい, touketsuboushizai] (n) (automotive) antifreeze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 automotive \automotive\ adj.
   1. of or pertaining to the automobile. automotive supplies
    automotive engineering
    [WordNet 1.5]
 
   2. 1 containing within itself the means of propulsion or
    movement. an automotive vehicle
 
   Syn: self-propelled, self-propelling.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 automotive
   adj 1: of or relating to motor vehicles; "automotive supplies"
   2: containing within itself the means of propulsion or movement;
     "a self-propelled vehicle" [syn: {automotive}, {self-
     propelled}, {self-propelling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top