ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

au fond

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -au fond-, *au fond*, au fon
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
au fond(โอฟอน') n.,German ที่กัน, ที่ฐาน, ความจริงนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่ก้นทะเล[X] (yū kon thalē) EN: at the bottom of the sea   FR: au fond de la mer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
au fond    (a) ˌou-fˈɒn (ou2 - f o1 n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Au fond \Au` fond"\ [F., lit., at the bottom.]
   At bottom; fundamentally; essentially.
   [Webster 1913 Suppl.]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

au fond ( OW1 F AA1 N D)

 


  

 
au fond
 • (โอฟอน') n.,German ที่กัน, ที่ฐาน, ความจริงนั้น [Hope]
 • (a) /ˌɒu-f'ɒn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top