ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atom bomb

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atom bomb-, *atom bomb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After the first atom bomb test, you know what a colleague of Oppenheimer's said?หลังจากการทดสอบ ระเบิดปรมาณูลูกแรก เรารู้แล้วว่าคืออะไร ที่เพื่อนร่วมงานของ 'ออพเพนไฮเมอร์'ได้พูดเอาไว้ Playing Cards with Coyote (2009)
That's how many atom bombs I am.นั่นที่ว่าฉันเหมือนดั่งระเบิดอะตอมที่มีมากมาย Over There: Part 2 (2010)
The fact that atom bombs may, some day, be dropped on our cities.ความจริงที่ลูกระเบิดอะตอม บ้างวันอาจจะปรับตัวลดลงในเมืองของเรา และแจ้งให้เราเตรียมความพร้อมเพื่อความอยู่รอด I Am Number Four (2011)
An atom bomb goes off between my legs.ระเบิดปรมาณูออก ไประหว่างขาของฉัน Sin City: A Dame to Kill For (2014)
The main ingredient of an atom bomb is enriched uranium.วัตถุดิบหลักในการทำระเบิดปรมาณู คือ ยูเรเนี่ยมที่สกัดแล้ว The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Now imagine the consequences if he builds an atom bomb for them.เอาล่ะ.. ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาสร้างระเบิดได้เอง The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Apparently, you could buy an atom bomb on there, and no one could trace it.ชัดเจนว่าคุณสามารถซื้อระเบิดอะตอมได้ ในนั้น และไม่มีใครตรวจสอบได้ Hacker (2016)
We call this the atom bomb defense.เราเรียกสิ่งนี้ว่าการป้องกันระเบิด ปรมาณู Denial (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ,    /   ] atom bomb #15,903 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atom bomb \At"om bomb`\, Atomic bomb \A*tom"ic bomb`\n.
   a bomb of great power in which the explosive energy is
   derived from the nuclear fission of a fissionable material,
   such as plutonium or uranium-235. It is a type of nuclear
   weapon. The strength of an atom bomb is measured in kilotons,
   i.e. the equivalent energy released by explosion of a
   thousand tons of TNT. The first atomic bomb was manufactured
   in 1945.
 
   Syn: A-bomb, fission bomb.
     [PJC] Atomic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atom bomb
   n 1: a nuclear weapon in which enormous energy is released by
      nuclear fission (splitting the nuclei of a heavy element
      like uranium 235 or plutonium 239) [syn: {atom bomb},
      {atomic bomb}, {A-bomb}, {fission bomb}, {plutonium bomb}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top